Syllabus for Educational Strategies of Social Groups

Sociala gruppers utbildningsstrategier

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 4UK056
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology of Education G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2010-02-16
 • Established by: The Faculty Board of Educational Sciences
 • Revised: 2018-02-01
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2018
 • Entry requirements: General entry requirements and History 1b/1a1+1a2, Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A, Civics A
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: Spring 2018

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Ambjörnsson, Fanny I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

  Stockholm: Ordfront, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Börjesson, Mikael Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York : Kapitel 1-2

  Disputationsuppl.: Uppsala: Utbildnings- och kultursociologi, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Göransson, Anita; Lidegran, Ida En gränslös akademi? : vägar till den akademiska toppen med utländsk bakgrund i bagaget

  Part of:

  Makten och mångfalden : eliter och etnicitet i Sverige : rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer :b Justitiedepartementet, 2005

  s. 257-284

  Find in the library

  Mandatory

 • Lidegran, Ida Utbildningskapital : om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Palme, Mikael Det kulturella kapitalet : studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) :b Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Skawonius, Charlotte Välja eller hamna : det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor

  Stockholm: Pedagogiska institutionen, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Bunar, Nihad; Sernhede, Ove Skolan och ojämlikhetens urbana geografi : om skolan, staden och valfriheten

  Göteborg: Daidalos, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Wagner, Anne-Christine De internationella skolorna och utbildningspraktikerna: specifika konstruktioner av det nationella. : Bidrag till Konferensen "Formation des élites et culture transnationale, Moskva, 26-30 april 1996.

  Find in the library

  Mandatory

 • Weenink, Don "Cosmopolitanism as a Form of Capital: Parents Preparing their children for a Globalizing World" : Sociology 2008; pp. 1089-1106

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions