Syllabus for Development and Conditions of Education for Preschool

Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 4PE186
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1N, Sociology of Education G1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2018-01-12
 • Established by: The Faculty Board of Educational Sciences
 • Applies from: Autumn 2018
 • Entry requirements: General entry requirements and Science Studies 1b/1a1+1a2, Social Studies 1b/1a1+1a2 or Science Studies A, Civics A
 • Responsible department: Department of Education

Decisions and guidelines

The course is included in the core courses in educational science for students enrolled in the teacher training program for preschools.

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: Autumn 2018

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Albisetti, James C. Froebel crosses the alps: Introducing the kindergarten in Italy

  Part of:

  History of education quarterly.

  vol. 49 (2009) nr. 2 s. 159-169

  Find in the library

  Mandatory

 • Broady, Donald Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg

  2., korr. utg.: Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Edgren, Henrik Menige mans humaniora : centrala budskap i den första upplagan av Läsebok för folkskolan

  Part of:

  Utbildningens sociala och kulturella historia : meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen

  Uppsala: SEC, Uppsala University, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Westberg, Johannes Förskolans aktörer : stat, kår och individ i förskolans historia

  Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Palme, Mikael En ’trygg’ uppväxt

  Part of:

  Det kulturella kapitalet : studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) :b Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008

  (2008) s. 57-95

  Find in the library

  Mandatory

 • Skawonius, Charlotte Välja eller hamna : det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor

  Stockholm: Pedagogiska institutionen, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Starting strong II : early childhood education and care

  Part of:

  Starting Strong II: Early Childhood Education and Care

  Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Together? On Childcare as a Meeting Place in a Swedish City Perez Prieto, Hector; Sahlstrom, Fritjof; Calander, Finn; Karlsson, Marie; Heikkila, Mia

  Scandinavian Journal of Education Research. 2003; Vol. 47, No. 1., 2003

  Mandatory

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes Utbildningshistoria : en introduktion

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

 • Dahlstedt, Magnus; Olson, Maria Utbildning, demokrati, medborgarskap

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Sernhede, Ove; Tallberg Broman, Ingegerd Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions