Syllabus for Building Tradition and History

Bebyggelsens tradition och historia

Syllabus

 • 15 credits
 • Course code: 5KV790
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Conservation A1N

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-11-07
 • Established by: The Board of the Department of Art History
 • Revised: 2018-04-16
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 16, 2018
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Art History

Reading list

Reading list

Applies from: week 16, 2018

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel; Waldhör, Ivo Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register.

  2., [revid.]uppl.: Lund: Studentlitt., 1976 ; (Lund, 1976

  Find in the library

  Mandatory

 • Almevik, Gunnar Byggnaden som kunskapskälla

  Göteborg: Göteborgs universitet, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Arnstberg, Karl-Olov Utforskaren : studier i Sigurd Erixons etnologi

  Stockholm: Carlsson, 1989

  Find in the library

  Mandatory

 • Dahlberg, Markus; Franzén, Kristina Sockenkyrkorna : kulturarv och bebyggelsehistoria

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Hellspong, Mats; Löfgren, Orvar Land och stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Nilsson, Bo G. Folklivets upptäckare : Sigurd Erixons by- och bebyggelseundersökningar

  Part of:

  Eriksson, Bengt Erik; Qvarsell, Roger Samhällets linneaner : kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia

  Stockholm: Carlsson, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Ulväng, Göran Hus och gård i förändring : uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

  Hedemora: Gidlund, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Ahlberg, Nils Stadens mönster : de historiska kartorna berättar

  Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1000-1800

  Stockholm: Norstedt i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1800-2000

  Stockholm: Norstedts i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, [2015]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hellspong, Mats; Löfgren, Orvar Land och stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 1994

  Find in the library

  Mandatory

 • Vikström, Eva Industrimiljöer på landsbygden : översikt över kunskapsläget

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1995

  Find in the library

  Mandatory

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1800-2000

  Stockholm: Norstedts i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, [2015]

  Find in the library

  Mandatory

 • Bäckman, Lars; Blomgren, Fredrik Visby staden utanför murarne : byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939

  Klintehamn: Gotlandica förlag, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Eva Den moderna stadens födelse : svensk arkitektur 1890-1920

  1. uppl.: Stockholm: Ordfront, 1990

  Find in the library

  Mandatory

 • Eriksson, Eva Den moderna staden tar form : arkitektur och debatt 1910-1935.

  Stockholm: Ordfront, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Watkin, David A history of western architecture

  3 ed.: London: Laurence King, 2000

  Find in the library