Syllabus for Script Programming

Scriptprogrammering

 • 5 credit points
 • Course code: 1TD314
 • Nivå: A
 • Subject: : Computer Science
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2006-01-19
 • Established by:
 • Applies from: Spring 2006
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Information Technology

Aims

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna

 • förstå vad scriptspråk är lämpade för, dess fördelar och dess begränsningar
 • ha goda kunskaper i ett scriptspråk och kunna skriva egna script i detta språk
 • ha översiktliga kunskaper i ytterligare ett scriptspråk
 • kunna skriva script för ett eller flera tillämningsområden, t.ex. beräkningar, bioteknik, webbapplikationer, grafiska användargränssnitt
 • ha kännedom om några användbara programbibliotek

Reading list

The reading list is missing. For further information, please contact the responsible department.