Tor Broström

Professor at Department of Art History; Conservation

Telephone:
+46 18 471 83 23, +46 498 10 83 23
E-mail:
tor.brostrom@konstvet.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

Min undervisning är inom samma område som forskningen, det handlar om fukt och värme i byggnader, inomhusklimat och energi.

Keywords

 • climate change adaptation
 • energy efficiency
 • historic buildings
 • indoor climate
 • sustainable development

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

 • Bachelor of Science in Engineering, Princeton University 1980
 • Tekn Lic, Chalmers, 1984
 • Tekn Dr, KTH, 1996

Anställningar

 • Adjunkt och biträdande enhetschef, KTH Visby, 1990 - 1998
 • Lektor i byggnadsvård, Högskolan på Gotland, 1998 - 2011
 • Professor i kulturvård, Högskolan på Gotland, 2011 - 2013
 • Professor i kulturvård, Uppsala universitet, 2013 -

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Tor Broström

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin