Malin Mark

PhD student at Institutionen för nordiska språk

Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt avhandlingsprojekt har titeln "Avstånd är omtanke": Diskurser i handeln under coronapandemin 2020-2022. Utgångspunkten är en större fotografisk insamling av skyltar i handeln (huvudtyperna "Håll avstånd" och "Max X antal besökare i butiken"). Materialet kompletteras med intervjuer med viktiga aktörer inom kriskommunikation under pandemin. Mina resultat ses i ljuset av den ansvarsdiskurs som ansetts som kännetecknande för svensk coronahantering.

Beräknad disputation: 2027

Keywords

  • coronapandemin
  • governmentalitet
  • kriskommunikation
  • lingvistiska landskap
  • multimodalitet
  • sociosemiotik

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2020 och framåt: Vid sidan av avhandlingsprojektet handledare i Språkverkstaden vid Institutionen för nordiska språk. Frågor om skrivutveckling, respons och flerspråkighet intresserar mig särskilt.

2013-2020: Forskningsassistent inom Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, fokus på språkgranskning och korrekturläsning. Inom denna tjänst har jag även skrivit ett par rapporter om bedömning av muntliga nationella prov, detta i samarbete med docent Anne Palmér.

2015: Masterexamen i svenska och nordiska språk.

2011: Magisterexamen i journalistik.

2009: Kandidatexamen i litteraturvetenskap och engelska.

Publications

Recent publications

All publications

Conferences

Reports

Malin Mark

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin