Eva Geifalk

Financial Administrator at Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-mail:
eva.geifalk@littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Financial Administrator at Institutionen för idéhistoria

E-mail:
eva.geifalk@idehist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin