Susanna Larsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences; Medical epidemiology

E-mail:
susanna.larsson@uu.se
Visiting address:
Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala
Postal address:
Epihubben, MTC-huset
75185 Uppsala

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences; Management and administration

Telephone:
+46 18 471 49 45, +46 70 167 97 60
Visiting address:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala
ORCID:
0000-0003-0118-0341

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i epidemiologi och universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Disputerade vid Karolinska Institutet 2006. Postdoktor vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland 2007. Gästforskare vid Universitetet i Cambridge 2015-2016. Biträdande redaktör för Metabolism: Clinical and Experimental sedan 2022. Forskningsfokus är att identifiera orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Publicerat över 400 originalartiklar.

Keywords

  • cancer
  • cardiovascular diseases
  • diet
  • epidemiology
  • lifestyle
  • mendelian randomization

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Susanna Larsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin