Erik Bowall

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt projekt är inriktat på att studera de fundamentala processer som bygger upp litiumjonbatteriers så kallade SEI, "solid electrolyte interphase". Fokus just nu ligger på att validera beräkingsverktyg (främst DFT-koder vs semiempiriska metoder) för användning inom de system jag studerar, genom att jämföra beräknade strukturer, energier, dipolmoment etc. Systemen består generellt av litiumsalter, organiska lösningsmedel och tillsatser.

Läs mer om gruppen på http://www.teoroo.kemi.uu.se/

Keywords

  • ase
  • batteries
  • battery research
  • computational chemistry
  • cp2k
  • dft
  • electrolytes
  • gfn-xtb
  • sei
  • theoretical chemistry
Erik Bowall

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin