Zaki Alomar

Postdoctoral position at Institutionen för materialvetenskap; Medicinsk teknik

E-mail:
zaki.alomar@angstrom.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 35
751 03 UPPSALA
CV:
Download CV
ORCID:
0000-0002-8245-4940

Keywords

  • finite element methods
  • metals additive manufacturing
  • solid mechanics
Zaki Alomar

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin