Hannes Bohman

Associate professor at Department of Medical Sciences; Child and Adolescent Psychiatry

E-mail:
hannes.bohman@neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2012 i Uppsala i Barn och Ungdoms Psykiatri i ämnet: Långtids uppföljning av tonårsdepression.

För närvarande är jag aktiv i 3 projekt.

Tidiga tecken på kärlsjukdom hos barn och ungdomar med psykos- och bipolär sjukdom.

Hälsoekonomisk analys för att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Ett samarbete mellan UUoch Örebro Universitet.

Familjerelationer och familjekonflikters betydelse för långsiktig psykisk och kroppslig hälsa. Samarbete mellan UU och Stockholms universitet

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Hannes Bohman

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin