Anna Rutgersson

Short presentation

Professor of meteorology, the research is focused on air-sea (air-lake) interaction and the processes influencing atmospheric turbulence, air-water exchange of momentum, heat, humidity and green-house-gases. Research group: www.geo.uu.se/awep.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Interaktionen mellan hav och atmosfär är en viktig länk i klimatsystemet eftersom den beskriver skiljeytan mellan de två dominerande sfärerna. Utbyte av impuls (dvs. friktionen), värme, vattenånga såväl som andra gaser (t ex koldioxid) är av stor betydelse för såväl hav som atmosfär.

Forskningen som jag och min grupp (www.geo.uu.se/awep) bedriver bygger på att analysera mätningar och att utveckla och använda modeller. Med hjälp av mätningar och finskaliga modeller kan vi förstå och beskriva de processer som styr utbytet mellan hav (och sjöar) och atmosfär, samt turbulens i atmosfären. Med hjälp av ökad förståelse kan vi förbättra beskrivningarna (parameteriseringarna) av dessa processer i regionala och globala modeller som används för väderprognoser, klimatscenarier eller biogeokemi i haven.

Vi fokuserar bland annat på hur ytvågorna påverkar turbulens i atmosfären. Det är av stor betydelse eftersom atmosfärens turbulens påverkar bland annat omblandning, vind, gränsskiktets höjd samt ett stort antal sekundära parametrar.

Hav och sjöar är viktiga komponenter som sänka/källa för växthusgaser för atmosfären. Förståelse för de fysikaliska processer i ytan som påverkar utbytet är viktiga för att kunna göra scenarier för framtida koncentrationer i atmosfären, vilket är viktigt för att kunna beskriva globala klimatförändringar samt försurning av världshaven.

Pågående projekt

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Conferences

Reports

Data sets

Other

Anna Rutgersson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin