Katarina Holmborn Garpenstrand

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som projektledare inom enheten för kommunikation och skolsamverkan vid kansliet för teknik och naturvetenskap arbetar jag främst med skolsamverkansprojekt med syftet att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap samt öka nyfikenhet för vetenskap hos barn och unga.

De projekt jag främst arbetar med är vetenskapsfestivalen SciFest, tävlingen Teknikåttan och Teknikdagar för högstadietjejer.

UU:s alla skolsamverkansprojekt finner du på: UU:s utbud för skolan

Akademiska meriter: Med Dr

Keywords

  • kansliet för teknik och naturvetenskap
  • projektledning
  • samverkan
  • scifest
  • skola
  • skolaktiviteter
  • skolsamverkan
  • teknikdagar
  • teknikåttan

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som projektledare inom enheten för kommunikation och skolsamverkan vid kansliet för teknik och naturvetenskap arbetar jag främst med skolsamverkansprojekt med syftet att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap samt öka nyfikenhet för vetenskap hos barn och unga. Mitt största projekt är som projektledare för vetenskapsfestivalen SciFest som äger rum i mars varje år men jag arbetar även med bl.a. Teknikåttan och Teknikdagar för högstadietjejer.

Information om alla våra skolsamverkansprojekt finner du på: Uppsala universitets utbud för skolan

Jag har tidigare arbetat som forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi samt som projektkoordinator/Head of facility på Genome engineering Zebrafish facility vid SciLifeLab och Institutionen för Organismbiologi.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Katarina Holmborn Garpenstrand

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin