Political Science A

30 credits

Reading list, Bachelor's level, 2SK009

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

Main group 2

Main group 3

Main group 4

Main group 5

  • Gustavsson, Jakob; Tallberg, Jonas, Internationella relationer, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2009Compulsory
  • ArbetsmaterialCompulsory
  • Sverige i världen, ., Malmö, Gleerups Utbildning, 2007Compulsory
  • Nye, Joseph S Jr.; Bynander, Fredrik, Att förstå internationella konflikter, Prentice Hall, 2011Compulsory

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin