Musicology B

30 credits

Reading list, Bachelor's level, 5MU032

A revised version of the reading list is available.

Musikvetenskap B HT13

Uppsats

Fördjupningskurs i musikhistoria

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Verkstudier

Litteraturen utgörs av olika artiklar i Grove Music Online, som meddelas vid kursstart.

Världsmusik

Artiklar ur tidsskrifter, e-tidsskrifter, samt klingande musik via tjänsten Spotify tillkommer. För en komplett lista, se schema som publiceras vid kursstart. (kommer att publiceras via studentportalen.uu.se)

Kompletterande litteratur meddelas vid kursstart.

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin