Oral Communication in Academic Contexts for Students with Swedish as a Second Language or Swedish as a Foreign Language

7.5 credits

Reading list, Bachelor's level, 5NS242

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Dahlberg, Leif, Det akademiska samtalet, Part of: Universitetet som medium, Lund, Mediehistoria, Lunds universitet, 2015, p. 195–223Compulsory
  • Garlén, Claes; Sundberg, Gunlög, Handbok i svenska som andraspråk, 2. uppl., Stockholm, Norstedt, 2012Compulsory
  • Haraldsson, Peter, Retorik inför publik: konsten att övertyga, Femte upplagan, Stockholm, Liber, [2019]Compulsory
  • Herlitz, Gillis, Svenskar: hur vi är och varför, 2. uppl., Malmö, Liber, 2012Compulsory
  • Lindberg, Bo, Universitetets språk, Part of: Universitetet som medium, Lund, Mediehistoria, Lunds universitet, 2015, p. 175–194Compulsory
  • Martinsson, Bengt-Göran, Det vetenskapliga samtalet - seminariet, Skolverket, 2018, LänkCompulsory
  • Ohlsson, Robert, Seminariet som undervisningsform, Centrum för universitetslärarutbildning. Stockholms universitet, 2019Compulsory

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin