Fact and Fiction: Science, Societal Crises and the Role of Individuals in Literature

7.5 credits

Reading list, Bachelor's level, 5RU001

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

Main group 2

  • Britton, Tom, Pest, kolera och matematik - vad kan matematik och statistik lära oss om smittsamma sjukdomars utbredning, i Människor och matematik - läsebok för nyfikna, 2008, http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/301326_britton.pdfCompulsory
  • Carson, Rachel, ur Silent Spring, ., 1962Compulsory
  • Pettersson, Torsten, Lånade drömmar - fiktion och verklighet. Den första Fredrik Cygnaeus-föreläsningen vid Helsingfors universitet, i Historiska och litteraturhistoriska studier 2007:82Compulsory
  • Pettersson, Torsten, Vad är vetenskaplighet inom humaniora?, i Dolda principer (Lund: Studentlitteratur), 2002Compulsory
  • McIntyre, Lee C., The scientific attitude: defending science from denial, fraud, and pseudoscience, Cambridge, The MIT Press, [2019]Compulsory

Main group 3

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin