Old Icelandic

7.5 credits

Reading list, Bachelor's level, 5NS115

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Collinder, Björn, Den poetiska Eddan., 3. omarb. uppl., Stockholm, Forum, 1972Compulsory
  • Alving, Hjalmar, Isländska sagor., [Ny utg.]/ 3. uppl., Solna, Lettura, 1990Compulsory
  • Isländsk läsebok, 2., översedda uppl., Uppsala, [Inst. för nordiska språk], 2010Compulsory

Main group 2

Main group 3

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin