Old Icelandic

7.5 credits

Reading list, Bachelor's level, 5NS115

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Collinder, Björn, Den poetiska Eddan., 3. omarb. uppl., Stockholm, Forum, 1972Compulsory
  • Alving, Hjalmar, Isländska sagor., [Ny utg.]/ 3. uppl., Solna, Lettura, 1990Compulsory
  • Noreen, Erik; Johansson, Tomas, Isländsk läsebok, 3. översedda uppl., Stockholm, Institutionen för nordiska språk, 1995Compulsory

Main group 2

Main group 3

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin