Lån till forskare

Forskare på etablerade forskningsinstitutioner kan låna museiföremål för vetenskapliga studier.

Hur du ansöker om ett lån

Du kan ansöka om ett lån genom att skriva till Evolutionmuseet, Norbyvägen 16, 75236 Uppsala, eller med e-post till loan@em.uu.se. Det här ska ingå i din låneförfrågan:

 1. Ditt namn
 2. Namnet på den forskningsinstitution du är knuten till
 3. En kort översikt över den planerade studien
 4. En lista över önskat material
 5. Undersökningsmetoder (mätningar, inspektion etc). För destruktiv provtagning krävs tillstånd i varje enskilt fall från den ansvariga intendenten.

Lånevillkor

 • Om den som ansöker om lån av material är en student måste ett brev med stöd från en fakultetshandledare bifogas ansökan.
 • Varje lån är ett gemensamt ansvar för den enskilda låntagaren och hans eller hennes institution. Lån från de botaniska samlingarna skickas endast till institutioner som är förtecknade i Index Herbariorum.
 • Exemplar (eller delar, extrakt eller produkter därav) får inte överföras till en annan person eller adress utan skriftligt tillstånd från en intendent vid Evolutionsmuseet.
 • DNA-data från exemplar på Evolutionsmuseet måste göras tillgängliga för allmänheten, t.ex. i GenBank, och accessionsnumren ska rapporteras till Evolutionsmuseet. Evolutionsmuseets katalognummer ska anges i alla publikationer, i förekommande fall tillsammans med GenBank/EMBL-accessionsnummer.
 • När data publiceras ska diabilder och SEM-monteringar av exemplar skickas tillbaka till Evolutionsmuseet.
 • När forskningsresultat som bygger på studier av Evolutionsmuseets föremål publicerats tar vi tacksamt emot särtryck. Om nya taxa beskrivs på grundval av exemplar från Evolutionsmuseet är det ett krav.
 • Evolutionsmuseets material (inklusive information eller data som har sitt ursprung i materialet, till exempel fotografier) får inte användas i kommersiellt syfte, licensieras eller patenteras utan skriftligt tillstånd från Evolutionsmuseet. Fotografier av lånat material får bara publiceras med skriftligt tillstånd och med Evolutionsmuseet angivet som källa till materialet.

Lånas inte ut

Vissa av våra historiska samlingar lånas inte ut. Vi kan skicka digitala bilder av föremål på begäran.

Botanik

 • Eric Acharius
 • Joachim Burser
 • Olof Celsius
 • Elias Fries svampar
 • Fredrik Hasselquist
 • Pehr Kalm
 • Carl Linnaeus
 • Carl Peter Thunberg

Zoologi

 • Carl von Linné

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin