Zoologiska samlingar

Zoologiska samlingar har på olika sätt funnits på Uppsala universitet alltsedan starten för snart 550 år sedan. De äldsta samlingarna vi har bevarade idag är från 1600-talet, men det var framförallt från 1700-talet och Linnés tid som samlingarna växte till något som Universitetet måste ta ansvar för. Det var när Linnés efterträdare Carl Peter Thunberg donerade sina stora samlingar och samtidigt listade samtliga zoologiska föremål i katalogform 1785 som en museiverksamhet i modern form tog sin början.

Vampyrfladdermus

Zoologi som enskild vetenskap fick sin första professur 1854 efter en nedgångsperiod under första hälften av 1800-talet. Samlingarna växte närmast exponentiellt därefter. I början av 1900-talet behövdes ett nytt hus för att rymma både samlingar och forskning, och 1917 togs byggnaden som fortfarande idag rymmer de zoologiska samlingarna och utställningarna i bruk.

Idag består samlingarna av ca 1 miljon föremål av däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, ryggradslösa djur och insekter från hela världen. Ur samlingarna kan vi hämta kunskap om släktskap mellan arter (idag ofta genom DNA-analyser), miljöförändringar, historiska utbredningar, biologisk mångfald och mycket mer.

Viktiga samlingar

  • Leonard Gyllenhaal
  • Åke Holm
  • Vilhelm Lilljeborg
  • Carl von Linné
  • Drottning Lovisa Ulrika
  • Carl Peter Thunberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin