Botaniska samlingar

Herbarieark med blåsippa, Hepatica nobilis

Evolutionsmuseets botaniska samlingar går tillbaka till 1785 då Carl Peter Thunberg utsågs till professor vid Uppsala universitets. Thunbergs omfattande herbarium från Sydafrika, Ceylon, Java och Japan utgör tillsammans med Joachim Bursers Hortus Siccus några av våra mest värdefulla samlingar.

Herbariet innehåller nu omkring 3,1 miljoner föremål (1 920 000 kärlväxter, 250 000 mossor, 80 000 alger, 360 000 svampar och 510 000 lavar).

Viktiga samlingar

Alger

 • Frans Reinhold Kjellman
 • Carl Skottsberg
 • Heinrich Leonhards Skuja
 • Mats Waern

Kärlväxter

 • Carl Gustav Alm
 • Joachim Burser (Hortus Siccus)
 • Olof Celsius (Flora Uplandica)
 • Gunnar Degelius
 • Per Dusén
 • Erik Leonard Ekman
 • Robert Elias Fries
 • Thore Christian Elias Fries
 • Fredrik Hasselquist
 • Olov Hedberg
 • Joseph Dalton Hooker
 • Gustaf Oskar Andersson Malme
 • Anders Fredrik Regnell
 • Harry Smith
 • Carl Peter Thunberg
 • Göran Wahlenberg
 • Mats Thulin
 • Carl Skottsberg
 • Ludwig Preiss
 • Pehr Kalm

Lavar

 • Erik Acharius
 • Gunnar Degelius
 • Gustaf Einar Du Rietz
 • Thore Magnus Fries
 • Per Johan Hellbom
 • Adolf Hugo Magnusson
 • Rolf Santesson
 • Greta Sernander-Du Rietz
 • Carl Skottsberg
 • Göran Wahlenberg

Mossor

 • Hampus Wilhelm Arnell
 • Sigfrid Arnell
 • Per Dusén
 • Olle Mårtensson
 • Edvard von Krusenstjerna

Svampar

 • Jakob Friedrich Ehrhart
 • Elias Fries
 • Kerstin Holm
 • Lennart Holm
 • Seth Lundell
 • Nils Lundqvist
 • Petter Adolf Karsten
 • John Axel Nannfeldt
 • Gottlob Ludwig Rabenhorst

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin