A Week on Academic Freedom

  • Datum: 23–27 oktober 2023
  • Typ: Konferens
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO), Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS) och Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Linda Wedlin

"A Week on Academic Freedom" är ett gemensamt initiativ av forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt och Swedish Collegium for Advanced Study. Under en veckas tid kommer en rad evenemang att anordnas på temat akademisk frihet. Alla evenemang sker i Uppsala mellan 23–27 oktober.

Three lit candles

Måndag 23 oktober

Academic Freedom and Responsibility in Policy and Practice


13.15–13.25 Inauguration of the Week (engelska)

Tora Holmberg, professor i sociologi & vicerektor, Uppsala universitet
Christina Garsten, professor i socialantropologi, Uppsala universitet & föreståndare för SCAS
Linda Wedlin, professor i företagsekonomi & programchef för Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet
Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi & föreståndare för HERO, Uppsala universitet


13.30–14.15 Student Interests and the Freedom of Teaching: Challenges and How to Respond (engelska)

Andrea Talentino, professor i statskunskap & rektor för Augustana College

14.15–15.00 Reimagining academic freedom in Europe: what is at stake? (engelska)

Liviu Matei, professor i Higher Education and Public Policy, King's College London & representant för The Guild

15.00–15.30 Paus

15.30–17.00 En fri akademi bland ökade krav: Vad behövs för en kunskapsbildning i demokratins tjänst? Panelsamtal (svenska)

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier, Uppsala universitet (moderator)
Annika Nilsson, lektor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet
Göran Rosenberg, journalist och författare
Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap & rektor, Stockholms universitet
Farshid Jalalvand, kulturskribent, doktor i meicinsk mikrobiologi och författare
Johan Östling, professor i Historia, Föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och Wallenberg Academy Fellow
Linn Svärd, Sveriges förenade studentkårer

17.00– Mingel

Anmälan för att delta i mottagningen efter panelsamtalet krävs. Anmälan hittar du här.

Lokal: Sal X, Universitetshuset
Språk: svenska och engelska

Tisdag 24 oktober

The Relationship between Academia and Society in Troubled Times

13:15–13.20 Welcome
Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi & föreståndare för HERO, Uppsala universitet
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet

Part I: Variations of Interfaces: Scientific Domains

13:20–13:45 Science Today: Predicaments and Promises

Sven Widmalm, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet
Mia Phillipson, professor i fysiologi, Uppsala universitet

13:45–14:10 What is Public Social Science?

Johan Heilbron, gästprofessor vid HERO, Uppsala universitet
Kristoffer Kropp, lektor i sociologi, Roskilde universitet
Julien Larregue, biträdande lektor i sociologi, Université Laval

14:10–14:35 Beyond the Integrative Humanities

Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Nina Wormbs, professor i teknikhistoria, Kungl. Tekniska högskolan
Ulrika Björkstén, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet

14:35–15:00 Conclusions

Anders Ekström, Johan Heilbron & Sven Widmalm

15:00–15:20 Paus

Part II: Science, Politics, and Ideology

15:20–15:45 Declining Trust in Science?

Johan Heilbron, gästprofessor vid HERO, Uppsala universitet
Ulrika Björkstén, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet

15:45–16:10 Research Funding for Excellence: Impact and Consequences

Kerstin Sahlin, seniorprofessor i företagsekonomi & ordförande för HERO, Uppsala universitet
Peter Edlund, forskare i företagsekonomi, Uppsala universitet
Audrey Harroche, Research Fellow, Oxford Brookes University

16:10–16:35 Between Academe and Politics – Think Tanks and the Quest for Knowledge

Christina Garsten, professor i socialantropologi, Uppsala universitet & föreståndare för SCAS
Dieter Plehwe, Senior Research Fellow, WZB Berlin Social Science Center & Senior Global Horizons Fellow, SCAS.
Ulrik Jennische, forskare vid Stockholm Centre for Organizational Research (Score), Stockholms universitet & Junior Global Horizons Fellow, SCAS.

16:35–17:00 Conclusions

Christina Garsten, Johan Heilbron & Kerstin Sahlin

17:00– Mingel

Anmälan för att delta i mottagningen efter klockan 17 krävs. Anmälan hittar du här.

Anordnas av: HERO.

Lokal: Sal C, Uppsala Konsert & Kongress
Språk: engelska

Onsdag 25 oktober

Hur står det till med den akademiska friheten?

13.15–13.30 Inledning (svenska)

13.30–14.25 Den akademiska friheten i Sverige: En lägesbild (svenska)

Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt

14.30–15.00 Vad behöver göras? Diskussion med intresseorganisationer (svenska)

Shirin Ahlbäck Öberg (moderator)
Karin Åmossa, samhällspolitisk chef, SULF
Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle & representant för SUHF
Rasmus Lindstedt, styrelseledamot, SFS,
Emil Görnerup, policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

15.00–15.30 Paus

15.30–16.25 Nordiska jämförande perspektiv på akademisk frihet (engelska)

Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet (moderator)
Janne Holmén, universitetslektor i utbildningshistoria, Uppsala universitet
Asger Sørensen, lektor i utbildningsfilosofi, Aarhus Universitet
Anine Kierulf, lektor i konstitutionell rätt, Universitetet i Oslo

16.30–17.00 Avslutande diskussion (svenska/engelska)

Anordnas av: HERO.
Lokal: Humanistiska teatern, Engelska parken
Språk: svenska och engelska

Torsdag 26 oktober

Academic Citizenship in Perspective

10.15–12.00 The VUIAS Initiative – A Joint Effort in Founding an Institute for Advanced Study for Ukraine

Daniel Schönpflug, Head of Academic Programs vid Wissenschaftskolleg zu Berlin & professor i historia, Freie Universität Berlin, Co-Chair Virtual Ukraine Institute for Advanced Study (VUIAS).

16.30–18.00 On Academic Integrity

Sverker Sörlin, Non-resident Long-term Fellow for Programmes on Environmental Humanities vid SCAS & professor i miljöhistoria, Kungl. Tekniska högskolan
Anordnas av: SCAS.

Lokal: SCAS, Thunbergsalen, Linneanum, Botaniska trädgården.
Språk: engelska

Det är också möjligt att följa evenemanget via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63453675775.

Fredag 27 oktober

Varieties of Collegiality

10.15–10.30 Introduction

Kerstin Sahlin, seniorprofessor i företagsekonomi & ordförande för HERO, Uppsala universitet

10.30–10.50 Governing Research. New Forms of Competition and Cooperation in Academia (förinspelat föredrag)

Anna Kosmützky, professor i Methodology of Higher Education and Science Research vid Leibniz Center of Science and Society (LCSS), Leibniz University Hannover
Georg Krücken, professor i Sociology of Higher Education & föreståndare för International Center for Higher Education Research (INCHER), University of Kassel

10.50–11.10 Integrating Horizontal and Vertical Collegiality

Francois van Schalkwyk, postdok vid Centre for Research on Evaluation, Science and Technology (CREST), Stellenbosch University

11.10–11.30 A Slow Form of Governance? Collegial Organization and Temporal Synchronization in the Context of Swedish University Reforms

Hampus Östh Gustafsson, forskare vid Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK), Lunds universitet

11.30–12.00 Comments & Discussion

Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap & biträdande föreståndare för HERO, Uppsala universitet
Johan Boberg, lektor i utbildningssociologi & forskningskoordinator vid HERO, Uppsala universitet

Anordnas av: HERO.
Lokal: SCAS, Thunbergsalen, Linneanum, Botaniska trädgården.
Språk: engelska.

Det är också möjligt att följa evenemanget via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66417120918

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin