Demokratins röstbärare

Den 21 mars stod forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning värd för uppstartsmötet för Kommittén för Demokratins röstbärare.

Syftet med kommittén är att skapa samverkan mellan kulturutövare, forskare och journalister kring gemensamma demokratiutmaningar. Dessa tre yrkesgrupper är bland de första som märker av när demokratier är på tillbakagång, bland annat genom en ökning av hot och hat, osäkra anställningsförhållanden, och ökande självcensur.

Med den tillbakagång i demokratisk utveckling som just nu karaktäriserar världen är dessa frågor brännande. För forskningsprogrammet är de här frågorna särskilt aktuella med tanke på den pågående diskussionen om hot och hat för lärare i undervisningssammanhang liksom för forskare som deltar i den allmänna debatten.

Dagens program

Under dagens program bjöds det på musik av Ebo Krdum och Anna Möller samt ett panelsamtal "Vad händer när de demokratiska samtalens regler sätt ur spel?", om hot och hat mot yrkesgrupperna journalister, kulturutövare och forskare. Panelen bestod av Johanna Odlander, chefredaktör UNT, Ebo Krdum, demokratiaktivits och artist, Karin Åmossa, samhällspolitiskt chef, SULF och under ledning av Annika Hamrud från Fojo.

Panelsamtal

Från höger. Annika Hamrud, Fojo, Johanna Odlander, chefredaktör UNT, Ebo Krdum, demokratiaktivist och artist, Karin Åmossa, samhällspolitisk chef, SULF.

Unga tankar om musik

Ebo Krdum och Anna Möller, Unga tankar om musik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin