Nyhetsbrev

Maj 2024

Sköna maj, välkommen!

Images of speakers at Uppsala International Literature festival 2024

Valborg har passerat och våren har äntligen krupit fram ur vinterdvalan! Någon större vinterdvala har dock inte forskningsprogrammet kostat på sig. Efter en intensiv mars med både Uppsala Internationella litteraturfestival och uppstarten av kommittén för Demokratins röstbärare, har vi under april och maj arbetat intensivt med den utvärdering av programmet som områdesnämnden initierat. I början av maj välkomnade vi panelen för ett platsbesök, och i början av juni väntas vi få återkoppling på detta. I arbetet med självvärderingen skickade vi ut en enkät bland programmets forskare, och vi fick mycket god respons och många kloka inlägg och förslag att arbeta vidare med. Tack för det! Under tidig höst kommer vi att arbeta fram en plan för programmets kommande år, och styrelsen har därför beslutat att ingen ny utlysning av forskarstöd kommer att ske under sommaren/hösten. Vi avvaktar istället utvärderingen och det strategiska arbetet som nu vidtar, och siktar mot nya utlysningar under 2025.

Resultaten av vårens utlysning ligger nu på hemsidan, där ni kan se tre individuella projekt och tre grupp-projekt som tillskott till programmets verksamhet. Vi välkomnar således Adam Hjortén, Jesper Olsson, och Erika Forsberg till oss, liksom vi välkomnar Li Bennich-Björkman, Johan Wejryd, och Otto Fischer och deras projektkollegor till gruppen. Vi ser fram emot mycket spännande forskning och diskussion! Missa inte att läsa om deras spännande projekt, på www.uu.se/dohu.

Högskolefrågor har återigen fått en särskild plats i debatten, inte minst med anledning av utbildningsministerns utspel om expansionen av fristående kurser som sägs konkurrera med ”kvalitet på de utbildningar som samhället behöver som mest”, i första hand ingenjörsutbildningar (SvD 2024-04-09). Replikerna lät inte vänta på sig, och rektor Anders Hagfeldt tillsammans med Lunds rektor Erik Renström (SvD 2024-04-11) var snabba att kommentera brister i utbildningsministerns resonemang, liksom Sveriges förenade Studentkårers Jakob Färnert (SvD 2024-04-10) som visar att antalet fristående kurser vid landets lärosäten, tvärtemot utbildningsministerns påstående, tydligt minskat det senaste decenniet. Återigen aktualiseras frågor om den politiska styrningen av högskolan, om akademisk frihet, och om grundläggande förutsättningar för den högre utbildningen i samhället.

Bland annat med anledning av pågående debatt, kommer programmet att medverka i inte mindre än tre seminarier vid årets Almedals-vecka. Tillsammans med HumTank diskuteras frågan ”Vetenskap till alla – hur fungerar demokratisk kunskapsförmedling?” tisdagen den 25 juni. Deltar från programmet gör bland andra Adam Hjortén, Engelska institutionen. På onsdagen arrangerar Uppsala Universitet ett samtal på temat ”Högre studier – för vems skull?” som handlar om den högre utbildningens syften och mål, och om dess roll i ett demokratiskt samhälle. Vice-rektor Tora Holmberg arrangerar och deltar, och Linda Wedlin modererar. Senare på onsdagen deltar bland andra Dag Blanck vid en diskussion om ”Supervalåret 2024 – Vilka insikter ger humanistiska analyser om politiska val och valresultat?”. Även detta seminarium samarrangeras med HumTank.

Nu går vi in i slutspurt för vårterminen! Inför hösten vill jag passa på att påminna om möjligheten att höra av sig till oss om ni har förslag på teman, gästföreläsare, workshop eller annat som ni skulle vara intresserade av att göra inom ramen för programmet. Maila gärna dohu@uu.se så ser vi till att ta diskussionen vidare.

Med soliga hälsningar,

Linda och kollegor

På väg in i sportlovstider, men med strilande regn utanför fönstret, är det dags att ge en uppdatering av programmet och att blicka framåt mot våren. Just nu pågår arbete med att bereda de ansökningar som kommit in i vårens ansökningsomgång, och vi ser fram emot att välkomna nya forskare och forskargrupper till programmet. Vilka det blir meddelas i slutet av mars. Samtidigt har den första gruppen forskare som antogs i programmet nu avslutat sina projekt och kan börja presentera spännande resultat för oss! Följ gärna med för uppdateringar på hemsidan om lärdomar och kunskaper som dessa projekt gett.

När programmet nu går in på sitt tredje år kommer verksamheten att utvecklas och konsolideras. Som ett led i detta har vi i den ena av årets utlysningar satsat på stöd till forskargrupper. En eller två nya grupper kommer att finansieras, och vi ser fram emot att börja jobba med dessa. Vi kommer under året att arbeta mer aktivt för att tematisera forskningen och skapa nya sätt för universitetets forskare att mötas för mång- och tvärdisciplinära samtal, samt att diskutera möjligheter för externa forskningsansökningar i olika konstellationer. Har ni idéer eller förslag på vad programmet kan göra för att stödja i sådant arbete, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i programledningen för att diskutera! Ni är som vanligt fortsatt välkomna med idéer och förslag på aktiviteter, seminarier eller skrivprojekt av relevans för programmets tema.

Lite av ett tema för våren kommer att vara det fria ordet och demokratin. Närmast kommer vi att delta i Uppsala Internationella Litteraturfestival, och gästas då av den israeliske författaren och journalisten Gideon Levy. Han har kallats Israels mest hatade man, men har i såväl böcker som i kolumner i tidningar fortsatt att upprepa sin kritik mot Israel. Han samtalar med Kholod Saghir och Mikael Olsson Al safandi under rubriken ”En israelisk patriots perspektiv på palestiniers öde”. Information och anmälan här. Missa inte det!

Samma eftermiddag, och i samma lokal, kommer programmet att stå värd för det första mötet för Kommittén för Demokratins Röstbärare, en nystartad plattform för idéutbyte och diskussion kring hot och hat riktade mot kulturutövare, journalister och akademiker. Kommittén är en sammanslutning av organisationer som vill samverka för att behålla och utveckla det demokratiska utrymmet för dessa grupper, och arbetet med plattformen har skett med samordning av Svenska Unescorådet. Mötet i Uppsala är uppstart för detta samarbete, där bland andra SUHF och Sveriges Unga Akademi ingår.

Under våren kommer vi att ha ytterligare ett besök av en författare, den här gången den prisbelönte nicaraguanske författaren Sergio Ramírez. Med den övergripande titeln ”Litteraturen – motstånd mot förtryck och en källa till hopp” talar han om sina erfarenheter som författare i Nicaragua, numera i exil i Spanien, om demokrati i och utanför hemlandet. Den 15 maj, klockan 16-18 i Humanistiska Teatern, samtalar han med bland andra Fernando Bermúdez, Uppsala Universitet, och Oscar García, Göteborgs Universitet om akademisk frihet och demokrati.

Vi vill också passa på att påminna om vårens forskarträff som hålls den 3 juni. Mer information kommer. Nu önskar vi alla ett fartfyllt och roligt sportlov!

Nu kan vi summera ännu en termin med spännande och viktiga aktiviteter! Vår stora satsning under hösten, A Week on Academic Freedom, blev en stor framgång, och har gett genklang i den svenska högskolevärlden. Frågan är i allra högsta grad aktuell, och engagerar såväl högskolornas ledningar, forskare, samt beslutsfattare i olika sammanhang, också internationellt. Inte minst pågår arbete inom EU för att juridiskt stärka skyddet för den akademiska friheten i hela Europa. Veckan inleddes med intressanta inspel både från den aktuella Europeiska diskussionen och från pågående diskussioner i USA, där den akademiska friheten i förhållande till undervisning och lärande just nu är särskilt brännande. Med hjälp av kloka inspel från medlemmar i vårt advisory board – Farshid Jalalvand, Linn Svärd, Göran Rosenberg, Astrid Söderberg Widding och Johan Östling – samt vår forskare Annika Nilsson, fick vi också veta mer om förutsättningarna för kunskapsproduktion i Sverige idag och vad som krävs för en högskola med ett demokratiskt uppdrag.

Veckan i övrigt bjöd på spännande diskussioner om allt från relationen mellan vetenskap och samhälle inom olika vetenskapliga discipliner, om hur förtroendet för vetenskapen förändras och vad man kan göra åt det, om statusen för den svenska akademiska friheten och hur den bättre kan skyddas, om akademisk integritet och vad den betyder, och om kollegialitet som styrform och dess relation till akademisk frihet och ansvar. Om du missade något eller vill återuppväcka minnet, så har du möjlighet att lyssna på SCAS TALKS podcast för några höjdpunkter från veckan. Vi kan summera och konstatera att frågan är både fortsatt aktuellt och långt ifrån uttömd, och vi kan redan nu börja se fram emot en liknande vecka på detta tema under våren 2025.

Vi avslutade terminen med en forskardag, med artikeldiskussioner kring universitet som plats för studentuppror och politisk aktivism, samt diskussioner om kollegialitet och styrning i svenska universitet och högskolor. Under eftermiddagen höll Samantha Besson, från College de France, en mycket intressant föreläsning om hur vi kan förstå idén om vetenskap som en grundläggande mänsklig rättighet, och vilka implikationer det har för vetenskapens organisering och reglering.

Vi inom forskningsprogrammet vill passa på att tacka alla forskare, deltagare, åhörare, bedömare, samarbetspartners, och gäster för den här höstens arbete och diskussioner, och vi ser fram emot att jobba tillsammans med er även under kommande år! Låt oss till sist påminna om de två öppna utlysningarna – en individuell och en för grupper – som stänger den sista januari.

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!

Tiden springer på, och nu har vi klarat av såväl terminsstarter som höstens första forskarträff för programmet. Den sistnämnda, som hölls den 7 september, bjöd på många intressanta samtal, och vi såg stor potential i möjligheten att diskutera och ventilera både små och stora frågor av relevans för såväl enskilda projekt som för programmets övergripande tema. Bland annat diskuterades frågor om samverkan och olika sätt att engagera fler i forskningen, ett tema som vi kommer att komma tillbaka till senare under hösten. Under forskardagens eftermiddag fick vi höra professor Ruth Bush tala om sitt projekt ”The creative lives of African Universities” och erfarenheter från studier och arbete med Afrikanska universitet och forskare där. Också det gav många intressanta perspektiv och insikter till flera av våra pågående projekt, och flera av diskussionerna fördes även vidare i det panelsamtal som hölls dagen efter. Överlag är vi mycket inspirerade och glada över engagemanget i programmet, och vi ser redan fram emot nästa forskarträff, den 19 december. Då kommer professor Samantha Besson att tala om ”The human right to participate in Science”. Reservera dagen redan nu!

Innan vi kommit så långt har vi dock ytterligare en stor begivenhet att se fram emot, nämligen en hel vecka på temat akademisk frihet. Den 23-27 oktober hålls, under rubriken ”A week on Academic Freedom”, en serie aktiviteter och event med frågor som rör akademisk frihet, både i en nationell och en internationell kontext. Forskningsprogrammet Demokrati och Högre utbildning ansvarar för den inledande dagen, måndag den 23 oktober. Då får ni bland annat höra föredrag om hoten mot en fri utbildning i USA, och om arbetat att stärka och säkra akademisk frihet i Europa. Dessutom en paneldiskussion om de svenska förutsättningarna för fri kunskapsspridning i en värld av både ökade krav och ökat tryck på universitet och på dess forskare. Veckan är ett samarbete mellan Demokrati och Högre utbildning, HERO, och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Sprid gärna inbjudan och program för hela veckan i era respektive kanaler så att vi kan nå ut till många med detta så viktiga, och aktuella, tema!

Se programmet för A week on Academic Freedom

En nyhet till som är värd att notera, är att programmet inom kort kommer att gå ut med en ny utlysning för våren. Den här gången är det en utlysning för forskargrupper, med möjlighet att söka för grupper om 2 till 4 forskare. Huvudsökande ska ha en anställning inom HumSam, UU. Mer om villkor och ansökan kommer på hemsidan inom kort, så hål ögonen öppna!

Lots of people outside Humanistiska teatern when the research programme was inaugurated. 

"En av årets tydligaste milstolpar får väl också anses vara vår mycket lyckade invigning i november, där vi snöstorm och tåg-kaos till trots lockade en stor och mycket engagerad skara att lyssna till kloka inspel" Foto: MIkael Wallerstedt

Så, i den härliga sommarvärmen går vi nu in i slutspurten innan sommarsemester och ledigheter. Läsåret med Demokrati och Högre utbildning har utan tvekan gått fort, men vi har också hunnit med otroligt mycket! Till några av höjdpunkterna kan vi räkna det symposium om studentrevolter och om universitetet som plats för sociala rörelser som inledde hösten, med gästande Rod Ferguson som huvudtalare; halvdagssymposiet om experter och expertrollen i demokratin som vi höll med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU; och den heldag om universitetspedagogik för ett hållbart och demokratiskt samhälle som vi arrangerade tillsammans med enheten för pedagogisk utveckling nu i vår. Programmet har också vid flera tillfällen diskuterat litteraturens och konstens roll i demokratin, inte minst genom vårt deltagande i Uppsalas internationella litteraturfestival. En av årets tydligaste milstolpar får väl också anses vara vår mycket lyckade invigning i november, där vi snöstorm och tåg-kaos till trots lockade en stor och mycket engagerad skara att lyssna till kloka inspel och diskutera universitetens roll i demokratin. Jag vill passa på att rikta ett mycket stort och hjärtligt tack till alla som arrangerat, kommenterat, deltagit och engagerat sig i programmets aktiviteter under året!

Särskilt roligt under året har det också varit att få välkomna de forskare till programmet som fått anslag via någon av våra tre utlysningar. Det är otroligt spännande och relevanta projekt som nu både pågår och ska påbörjas, liksom några som är på väg att rundas av. Som ett led i att försöka öka kunskapsutbytet mellan forskare/forskargrupper och över projekt- och ämnesgränser, så kommer vi från och med i höst att samla alla forskare med pågående projekt två gånger per termin för programdagar där vi får en chans att samtala om och i relation till pågående projekt. Dessa heldagar kommer att ersätta den löpande seminarieserie vi hållit varannan tisdag. Datum för höstens programdagar är den 7 september och 19 december. I samband med dessa möten kommer vi att ha två gästande forskare utifrån som håller en öppen föreläsning under eftermiddagen. Den 7 september håller Ruth Bush en föreläsning kring frågor hon tar upp i sin bok ”The Creative Lives of African Universities: Pedagogy of Hope and Despair”, och den 19 december gästas vi av Samantha Besson som talar om ”The Human Right to Participate in Science and the Legal and Institutional Structure of Science”. Därför uppmanar jag alla att boka in dessa dagar i kalendern redan nu!

En ytterligare nyhet inför det kommande läsåret är att vi från och med 2024 kommer att ersätta en av våra två utlysningar med en ny stödform: ett stöd för forskargrupper. Den första kommer att öppna under hösten med deadline i januari 2024, och bereds under tidig vår. Denna utlysning ersätter det individuella stödet för vårterminen. Den utlysning som nu är öppen, med deadline i augusti, påverkas inte utan kommer att beredas enligt plan i början av hösten, och en ny utlysning för individuella stöd planeras för augusti 2024. Mer information om den nya utlysningen kommer under hösten. I samband med detta avvecklas stödformen ”gå-i-mål-medel”.

Med uppmaningen att följa vårt högintressanta seminarium i Almedalen nästa onsdag morgon klockan 8.00, som uppmärksammades nyligen, så vill jag och programledning nu bara önska er alla en riktigt fin sommar och en skön ledighet!

/Linda tillsammans med Christina, Dag och Patricia

Almedalsparken med Visby domkyrka i bakgrunden

Almedalsparken med Visby domkyrka i bakgrunden.

Det är bråda tider i akademin! Inte bara går vi med raska steg mot terminsavslutning, med saker som uppsatsbedömningar, kursavslut, och tentarättning på programmet, det är också disputationstider med allt vad det innebär, samt för en del även promoveringshögtidligheter och diplomeringar som ska hinnas med. Och detta ska ske vid sidan av diverse studentfiranden, skolavslutningar och andra firanden som kommer med den blomstertid som nu är i full gång. Och vi som just firat in våren med återuppståndna valborgstraditioner!

Men det är ovanligt bråda dagar också för dem som kämpar med att försvara, och förklara, de akademiska värdena och deras betydelse i en tid då utmaningarna tycks hopa sig för den fria akademin. Häromdagen publicerades en insändare underskriven av 2489 forskare som visar sitt missnöje med tillämpningen av etikprövningslagen, som genom både byråkratisering och juridifiering riskerar att försvåra eller rent av omöjliggöra en stor mängd samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Under veckorna som gått har vi också sett en lång rad inlägg – från såväl forskare och lärare, lärosätesledningar, studentföreträdare, fackförbund och andra – som enhälligt och tydligt kritiserar regeringens beslut att förkorta mandatperioderna för de tillträdande ledamöterna i landet universitets- och högskolestyrelser. Många av oss har också besökt eller talat vid event som berör dessa frågor i relation till de olika aspekter av akademisk frihet som berörs; såväl forskningens frihet och lärosätenas autonomi.

Upprördheten från akademin i dessa frågor är naturlig eftersom den rör kärnområden för den akademiska verksamheten; det professionella ansvaret att genomföra samhällsrelevant och viktig forskning utan att människor tar skada, respektive universitetens ansvar att med grund i kollegiala principer främja forskning och utbildning för samhällets bästa. I båda exemplen innebär kritiken för de flesta av oss inte att frånsäga oss detta ansvar, utan om att skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som enskilda forskare, lärare men också som kollektiv i kollegium och som lärosäte, att ta ansvar och leva upp till de högt ställda förväntningarna på forskning och utbildning som finns idag. Betydelsen av frihet och ansvar påtalas bland annat av rektor Anders Hagfeldt i en replik till en ledare i SvD.

En av dessa förväntningar går direkt till kärnar av vårt forskningsprogram, och handlar om den högre utbildningens ansvar och roll i att främja demokratiska samhällen. De senaste dagarna har vi fört diskussioner om högskolepedagogik och dess betydelse för att främja demokratiska och hållbara samhällen, och om forskningsrådens uppgifter och utmaningar med förändrad styrning och förhållande både till grundläggande demokratiska principer om ”folkviljans primat” och till professionella omdömen och värderingar av kunskap och vetenskap. För er som missade dessa tillfällen så kommer fler chanser till diskussion, där vi också tittar bortom den svenska kontexten för lite internationella perspektiv:

Den 23 maj presenterar Johanna Ohlsson sin studie om studentorganisationer, demokratisering och högre utbildning i Belarus, och den 24 maj anordnar vi tillsammans med Sinas ett seminarium om tillståndet för demokrati och högre utbildning i dagens Florida. Vid den senare har vi två tillresta forskare från just Florida som kan ge både bredare perspektiv på utvecklingen i USA och specifika exempel på hur den demokratiska utvecklingen påverkar den akademiska vardagen vid deras eget lärosäte. Detta seminarium kräver anmälan, vänligen se mer information i kalendariet.

Den 15 juni kommer vi att arrangera ett seminarium i Riskdagen som handlar om just kunskap, demokrati och hur de demokratiska diskussionerna förs i relation till just forskning, utbildning och lärande. Från oss kommer Christine Ekholst att presentera sin pågående studie ”Bara fakta, tack! Historia som politik på nätet.”, och Dag Blanck följer upp med reflektioner från just Florida och den amerikanska debatten om de ”kulturkrig” som upplevs på universitet och i skolor där just kunskapens roll är central. Detta seminarium arrangeras av riksdagsgruppen och är inte öppet för allmänheten, men vill du delta så skicka ett mail dohu@uu.se så försöker vi hjälpa till.

Den 28 juni är det så dags för årets Almedals-seminarium, som i år utgår från frågan ”Har universiteten en röst?” och handlar om forskningskommunikation, samverkan och universitetens roll i det demokratiska samtalet. Redan klockan 8 på morgonen hålls samtal med bland andra Ulrika Björkstén, vetenskapsreporter på Sveriges Radio och tillträdande GD för Vetenskap och Allmänhet, Tora Holmberg, vice-rektor för humaniora och samhällsvetenskap på UU, och Johan Rockberg, forskningspolitisk talesperson på Sveriges Unga Akademi. Seminariet kommer att live-streamas och därmed möjligt att följas från valfri soldränkt altan med morgonkaffet i handen.

Och sist, men inte minst, är du ung forskare (motsvarande post-doc) som är intresserad av programmet och om forskning som rör demokrati och högre utbildning? Vill du ha en möjlighet att nätverka med andra unga, och mer seniora, forskare med liknande intressen i en mångvetenskaplig miljö? Har du vecka 43 (23-27 oktober 2023) relativt obokad i kalendern? Titta då i rutan nedan för anmälan till vår nätverksgrupp.

Glöm inte att njuta av blomstertiden mitt i alla dessa aktiviteter!

/Linda

Medan snön ännu faller utanför fönstret så kan vi inte riktigt ännu summera vintern, men vi kan i alla fall konstatera att februari och mars har erbjudit många spännande seminarier och diskussioner inom programmet. Helgen som gick deltog programmet för första gången i Uppsalas Internationella Litteraturfestival, med ambitionen att bidra till att öka förståelsen för litteraturen och berättandets roll för en demokrati som kontinuerligt måste skapas och upprätthållas. Om detta talade Christina Kullberg under fredagskvällens invigning på Stadsteatern. På festivalens tema ”Krig och försoning” följde därefter en diskussion om det pågående kriget i Ukraina, där vi genom Maria Engströms forskning om kulturyttringar i Ryssland fick lära oss mer om hur ”neosovjetiska myter” idag används och sprids i såväl konst som litteratur och vilken betydelse detta har för förståelsen av krig och demokrati. Detta fungerade som en utmärkt fond för det efterföljande författarsamtalet mellan den ryska författaren Sergej Lebedev och Ida Börjel, som båda skildrat det pågående kriget i sina berättelser. Under lördagen kunde vi i Uppsala konstmuseums lokaler på slottet höra idéhistorikern Sven Widmalm, historikern och författaren Ola Larsmo och poeten Burcu Sahin samtala om fakta, känslor och berättelser kring det Rasbiologiska institutet i Uppsala och dess historia, och vilka lärdomar vi kan dra från deras respektive djupdykningar i arkivet. Omgiven av verk på relaterat tema blev detta ett mycket spännande och insiktsfullt möte mellan olika former för berättande om svåra, men viktiga, frågor med direkt bäring på frågor om kunskap och demokrati.

Tidigare i mars samlade vi lokala och internationella forskare för att samtala om demokrati och expertis, ett arrangemang med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. När behövs vetenskaplig expertis i beslutsfattande, skiljer sig vetenskapens och politikens syn på kunskap och expertis, och vad är egentligen en oberoende expert i en politisk kontext? Med exempel hämtade från aktuella diskussioner om såväl den vetenskapliga expertisens roll under corona-pandemin och den roll som den politiskt oberoende Europeiska centralbanken spelar för EU, fick vi goda inblickar i både svårigheter och möjligheter för en legitim expertroll i dagens politik och hur denna emellanåt också utmanas.

Det är med stor glädje vi nu kan hälsa inte mindre än 11 nya forskare välkomna till programmet! Vid den senaste beredningen behandlades ett rekordstort antal ansökningar, hela 27 stycken, av våra sex engagerade och kompetenta sakkunniga från våra olika fakulteter. Vi är mycket glada att se så många bra och välutvecklade ansökningar till programmet! Nästa ansökningsomgång öppnar inom kort, och stänger i vanlig ordning i slutet av augusti.

Närmast blickar vi framåt mot flera intressanta samtal. På temat litteratur och demokrati får vi den 17 april följa med när ”Mary Wollstonecraft goes to university”; om hur feminismen genom Wollstonecrafts skrifter kommit att inlemmas i och förändra den högre utbildningen. Den 18 april fortsätter vi på temat universitet men förflyttar oss till Jordanien och frågan om på vilket sätt universiteten kan bidra till förändring och utveckling av demokratier. Detaljer för båda dessa event finns nedan. Glöm heller inte att boka in den 16 maj i kalendern. Då blir det en heldag om ”The role of higher education in democracy and sustainability”, med gästande forskare från såväl USA som Nya Zeeland. Dagen samarrangeras med avdelningen för kvalitetsutveckling vid enheten för universitetspedagogik, UU. Mycket välkomna!

Målning av Mary Wollstonecraft av John Opie

Vår seminarieserie fortsätter. 31 januari presenterar Emma Clery på temat ”Democracy, higher education, and feminism: The case of Mary Wollstonecraft Bild: Mary Wollstonecraft av John Opie, Wikimedia commons

Vår seminarieserie fortsätter. 31 januari presenterar Emma Clery på temat ”Democracy, higher education, and feminism: The case of Mary Wollstonecraft Bild: Mary Wollstonecraft av John Opie, Wikimedia commons

Oxveckorna är här, och det vore enkelt att skriva om det trista vintervädret och den fortsatta oron för världen, kriget, elpriserna, och demokratin. Men idag skiner solen, kursstarterna är avklarade, och man kan faktiskt börja ana en ljusning när dagarna nu ganska raskt förlängs med några minuter varje dag! Forskningsprogrammet löper på med oförminskad styrka. Den 24 januari hölls årets första event, om Digitalisering av forskningsdata och dess demokratiska dilemman, tillsammans med institutionen för ABM. Det var ett välbesökt och mycket lyckat event, som leder fram till många fler frågor och öppningar för fortsatta diskussioner.

På temat digitalisering är ju inte minst den nu aktuella diskussionen om chattrobotar direkt relevant för oss i den högre utbildningen och får oss att fundera på kunskapens kärna, på pedagogiska praktiker, och på vetenskapens och utbildningens värde och bidrag i samhället. På samma sätt ställer den relaterade diskussionen om AI-genererad konst frågor om konstens och det estetiska värdenas betydelse. Kanske kan de här två värdesfärerna – utbildning/kunskap respektive konst – hjälpa varandra i detta prekära läge? Det föreslår i alla fall Lars Strannegård, rektor för handelshögskolan i Stockholm, i sitt debattinlägg i DN på detta tema. Kanske kan detta bli ett tema för ett seminarium inom forskningsprogrammet under våren?

Lars Strannegård i DN: Chattbotarna är inte kunskapens fiende

Om litteraturens roll i demokrati och utbildning får vi veta mer vid kommande event. Först ut, den 31 januari, hålls nästa ordinarie seminarium i DoHUs serie, där Emma Clery presenterar på temat ”Democracy, higher education, and feminism: The case of Mary Wollstonecraft”. Seminariet hålls tisdag eftermiddag 13.15 till 15 i TLS på Carolina Rediviva. På relaterat tema håller Emma ett event den 10 februari, om ”Autofiction and the question of the Real”, i sal IV Universitetshuset klockan 13-16.30. Se kalendariet för mer information. Välkomna!

Gruppfoto med Christina Kullberg, professor vid institutionen för moderna språk; programchef Linda Wedlin, professor vid företagsekonomiska institutionen; Dag Blanck, professor vid engelska institutionen och Patricia Mindus, professor vid filosofiska institutionen

En julhälsning från programledningen. Christina Kullberg, professor vid institutionen för moderna språk; programchef Linda Wedlin, professor vid företagsekonomiska institutionen; Dag Blanck, professor vid engelska institutionen och Patricia Mindus, professor vid filosofiska institutionen. Foto: Mikael Wallerstedt

Ytterligare några dagar återstår innan julen är här, men det börjar bli dags att summera hösten och rikta in sinnet för lite ledighet och avkoppling för att ladda batterierna. Häromdagen hölls det andra seminariet i vår seminarieserie, i Tidskriftsläsesalen på Carolina Rediviva, och vi fick med Johan Bobergs och Shirin Ahlbäck-Öbergs hjälp en mycket intressant genomgång av universitetsdemokratins utveckling det senaste halvseklet. Vi fick också lära oss mer om valsystem, representation, och synen på kollegialitet vid landets lärosäten. Lärorikt och spännande! Efter jul ser vi fram emot nya seminarier och diskussioner; om bland annat litteraturens roll i demokratin, om feminism, expertroller och rättsliga principer, och mycket mer. Men först, lite välbehövlig vila!

Om ni inte redan gjort det kan ni med fördel ta del av Anders Ekströms (DN Debatt 2022-12-04) mycket tankeväckande reflektioner om syskonskapet mellan vetenskapens och demokratins former, och om universitet som ”kämpande demokratier”. Läs och begrunda, så hörs och ses vi igen på det nya året.

Anders Ekström: Universiteten måste bli kämpande demokratier (DN:s webbplats)

Från oss alla till Er alla, en riktigt God Helg!

Jan Eliasson talar i Humanistiska teatern.

Jan Eliasson talar i Humanistiska teatern.

Hösten springer på och vi har hunnit fira både första advent och genomlevt säsongens första snöoväder! Otur att den senare råkade infinna sig just för dagen för forskningsprogrammets invigning vilket gjorde att några tyvärr inte lyckades ta sig till Uppsala som planerat. Men många lyckades och vi som var där kunde ta del av en synnerligen inspirerande eftermiddag i Humanistiska Teatern. Efter engagerande inledningar av både rektor och vice-rektor fick vi en tankeväckande historiebeskrivning av relationen mellan utbildning och demokrati, genom kollektivism och individualism, av Li Bennich-Björkman; en utblick till världens utmaningar och insikt i hur demokratiskt arbete i internationella organ kan – ibland – fungera genom Jan Eliassons inspirerande reflektioner från FNs arbete; samt kloka och viktiga reflektioner om betydelsen av kunskap och vetenskap i den offentliga debatten genom Farshid Jalalvands livfulla beskrivning av hoten mot den akademiska friheten som kommer både inifrån akademin och utifrån. Under den senare delen av eftermiddagen fick vi inblick i pågående forskning inom programmet, både genom projektledarna och med stafetten med Johan Boberg, Annekatrin Deglow, Gunilla Lindqvist och PerOla Öberg, och teman såsom universitetsdemokratins form och funktion, den högre utbildningens roll för demokrati i unga demokratier, Språkverkstadens demokratiska uppdrag, samt om kampen mellan akademins självbestämmande och folkviljans primat i styrningen av dagens forskning. Ett stort tack till samtliga deltagare och till er i publiken!

Efter denna inledning på programmet så tar vi oss an kommande aktiviteter och utmaningar med stor förväntan! Närmast på tur är det Johan Bobergs seminarium om Universitetsdemokratins uppkomst den 6 december klockan 13-15 i TLS på Carolina Rediviva. Välkomna! För programmets forskare hålls en gemensam terminsträff den 20 december på eftermiddagen, innan vi tar julledigt ett litet tag. Den 24 januari kör vi igång igen med det uppskjutna seminariet Digitaliseringens och datafieringens demokratiska dilemman, och därefter blir det första ordinarie seminariet den 31 januari då Emma Clery presenterar sin studie om Demokrati, högre utbildning och feminism: fallet Mary Wollstonecraft.

I planeringen för våren ligger ett mini-symposium om Expertrollen i demokratin, samt ett event under Uppsala Litterturfestival, båda i mars månad. Vi återkommer om exakta datum och tider för detta. Vi vill fortsatt uppmana er att ta kontakt med någon av oss om ni har förslag på teman, seminarier eller gäster som ni skulle vilja att programmet engageras i och rör relationen mellan demokrati och högre utbildning.

Vi har glädjen att hälsa ytterligare 8 forskare välkomna till programmet efter den senaste beredningsomgången. Dessa är Annekatrin Deglow, Institutionen för freds- och konfliktforskning; Jakob Evertsson, historiska institutionen; Ida Lidegran, Gunilla Lindqvist,

Thomas Nygren, Maria Rasmusson, och Malin Tväråna, samtliga vid Institutionen för pedagogik didaktik och utbildningsstudier; samt PerOla Öberg, statsvetenskapliga institutionen. Grattis, och välkomna!

Vi vill också passa på att gratulera Solveig Jülich, Christine Ekholst, och Anders Themnér till beviljade ansökningar från VR, med projekt som i varierande grad tangerar de projekt som de bedriver inom ramen för Demokrati och högre utbildning. Grattis! Och för er som inte fick medel så kan vi återigen uppmana er att söka de ”gå-i-mål-medel” som vi utlyser, och där ni söker på befintlig ansökan och bedömningen ni fått från VR/RJ/annan finansiär. Sök!

Information om utlysningarna vid Demokrati och Högre utbildning.

Med önskan om en fin advent!

/Linda

Bild på universitetshuset i höstskrud

Universitetet i höstskrud

Var tog oktober månad vägen? Som vanligt känns det som om hösten rusar fram i takt med att dagarna blir kortare och kalendern fylls med möten, undervisning, forskning och annat. Som avbrott i de dagliga aktiviteterna och lite ljusglimtar i höstmörkret, har vi haft möjlighet att fira invigningen av inte mindre än två centrumbildningar vid Uppsala universitet som tar sig an frågor med bäring också på temat demokrati och högre utbildning. Vid det första, forskningscentrumet HERO som är placerat vid institutionen för idé och lärdomshistoria, bedrivs forsknings- och utredningsarbete kring den högre utbildningens organisering och styrning, och där fick vi bland annat höra om de många utmaningar gällande inte minst deltagande, rättssäkerhet, och yrkesträning som pandemin inneburit för olika studentgrupper, liksom reflektioner kring betydelsen av universitetens autonomi och dess relation till enskilda fri- och rättigheter. Vid den andra invigningen, av Alva Myrdal Center for Nuclear Disarmament, hörde vi bland annat om arbetet i olika demokratiska fora för att försöka påverka en global nedrustning. Särskilt intressant förstås att höra såväl representanter för FN och företrädare för intresseorganisationen ICAN, mottagare av Nobels fredspris 2017, betona betydelsen av forskning och forskningsbaserad kunskap för praktiskt policy- och påverkansarbete både nationellt och globalt. Om forskningen ska kunna uppfylla den rollen krävs att den är både fri och respekterad. Akademisk frihet är ett viktigt tema som på många sätt knyter ihop demokrati och högre utbildning.

På temat invigning så hoppas jag att ni alla sett programmet till vår egen invigning, den 21 november kl. 13-15 – 17 i Humanistiska teatern. Om ni inte har anmält er ännu så är det hög tid! Vid invigning får vi bland annat höra Li Bennich Björkman och Jan Eliasson reflektera över ”Universitetet och demokratin: Hur kan vi bidra?”, möta våra projektledare och deras tankar om programmets teman, och höra några av våra forskare presentera sina forskningsprojekt.

En möjlighet att redan nu lära känna en av våra forskare är att komma på forskningsprogrammets första seminarium, den 8 november kl. 13-15 i TLS på Carolina Rediviva. Då presenterar Janne Holmén sitt projekt ”Toppuniversitetens finansiering och styrformer”.

Efterföljande seminarium är den 6 december kl. 13-15, då Johan Boberg presenterar sitt projekt om ”Universitetsdemokratins uppkomst”. Seminarierna är öppna för alla, och ingen anmälan krävs. Kom till TLS på Carolina Rediviva och delta!

Hösten är ju också väntan…på externfinansiärernas bidragsbeslut. För er som möjligen får negativa besked – misströsta inte! Kom ihåg att Demokrati och Högre utbildning har två utlysningar öppna just nu. De s.k. gå-i-mål-medlen är för er som trots starka ansökningar får avslag på er projektansökan. Ni kan då omedelbart ansöka till oss för att få stöd och tid för att vidareutveckla ansökan till nästa omgång. Dessa ansökningar bereds löpande av programledningen. För ansökningar inkomna före den 1 december 2022 lämnas besked om finansiering den 15 december. För er som istället söker forskningsstöd i tjänsten för att påbörja era projekt innan extern finansiering är säkrad, är deadline för ansökan sista januari och beslut ges i mars.

Och för er som väntar på våra beslut från den ansökan som stängde sista augusti så är väntan strax över. De nya forskare som beviljas medel kommer att annonseras inom kort på hemsidan!

Hösthälsningar,

Linda

Demokratins högtidsstund – valdagen – har passerats. Ändå vet vi ganska lite om hur Sverige kommer att styras de kommande åren. Men efter några kaffestunder hos talmannen för våra folkvalda så lär vi väl så småningom kunna se fram emot en ny regering i någon form även denna gång. Vad valet kommer att betyda för styrningen och inriktningen för den högre utbildningen och för universiteten de kommande åren är särskilt intressant, förstås, och jag antar att detta kommer att fylla en hel del konversationer och debatter de kommande veckorna. Lagom till Internationella demokratidagen, den 15 september, kan vi bevittna ytterligare en viktig princip i ett demokratiskt system, nämligen ett välvilligt och fredligt överlämnande av makten. Förloraren frånträder frivilligt sitt uppdrag, och vinnaren plockar respektfullt upp stafettpinnen och för den vidare. Båda i förvissningen om att positionerna inte är för evigt utan kommer att omprövas igen. I demokratin erbjuds vi alltid en ny chans, och nya möjligheter.

Nya möjligheter, ja, det erbjuder ju även forskningsprogrammet Demokrati och Högre utbildning. Just nu bereder vi den andra ansökningsomgången för forskarstöd, och beslut väntas under slutet av oktober. Tolv ansökningar ska bedömas av våra sakkunniga, som den här gången består av fem högt meriterade forskare från olika fakulteter inom UU. Vi ser fram emot att få in många spännande projekt och nya aktiviteter i kalendern!

Samtidigt har några av de forskare som beviljades medel i våras påbörjat sin verksamhet, och vi ser närmast fram emot seminarium med Janne Holmén den 8 november klockan 13.15 - 15 på temat ”Toppuniversitetens finansiering och styrformer”. Den 6 december samma tid håller Johan Boberg seminarium kring sitt projekt om ”Universitetsdemokratins uppkomst”. Missa inte detta! Håll utkik på hemsidan om lokal. Ingen anmälan, alla är välkomna!

På hemsidan kan man nu ta del av korta filmer där våra projektledare Patricia, Dag och Christina presenterar sig och berättar om sina respektive tematiska områden. Du hittar filmerna längst ner på vår startsida. Titta på dem! Under hösten kommer vi också att presentera våra nya forskare inom programmet med korta intervjuer om deras planerade projekt.

Forskningsprogrammets högtidsstund kommer att bli den 21 november då en invigningsceremoni väntar. Programmet börjar ta form och jag uppmanar er att reservera eftermiddagen för spännande talare och intressanta diskussioner. Vi kommer att vara i Humanistiska Teatern – ”en arena för gränslös dialog”. Är inte det just vad demokratin behöver?

Som information så meddelar jag också att det tidigare annonserade seminariet om ”Digitaliseringens och datafieringens demokratiska dilemman” den 4 oktober är flyttat till januari. Vi återkommer med tid och plats för det.

Vill du presentera forskning på något av våra seminarier? Välkommen att anmäla ditt intresse på dohu@uu.se. Seminarierna hålls tisdagseftermiddagar (udda veckor) klockan 13-15.

Jag hoppas att vi ses!

/Linda
Programchef Demokrati och högre utbildning

Personer som pratar framför en publik på en konferens

Så lider semestern för de flesta av oss mot sitt slut, även om vi hoppas att såväl sommarvärme som sommarkänsla hänger kvar ett bra tag till. Men dags nu att återuppta trådarna som vi lämnade innan semestern – vart var vi nu någonstans? För egen del blev min sista insats innan ledigheten en intressant och intensiv vecka i Almedalen. Innan det hemska knivdådet lade en dimma av sorg och förstämning över Visby hann jag bland annat ta del av utbildningsministerns kloka reflektioner om akademisk frihet, höra rektor Anders Hagfeldt tala om Sveriges framtid som excellent forskningsnation, lyssna på försvaret av public service i tider av kris, och, inte minst, leda en intressant diskussion om demokrati, kunskap och klimat med Sofia Näsström, Lovisa Håkansson, Maria Wetterstrand och Mikael Karlsson. Med utgångspunkten att inte bara kan vi klara klimatkrisen med demokratiska medel, utan också att vi behöver demokratin och demokratiska processer för att lösa den, gav panelen oss en god dos optimism att ta med oss. Dock krävs det att alla deltagare i demokratin bidrar, och här finns det goda skäl att fundera över vår egen roll – vad behöver vi ge våra studenter för att de ska bli goda medborgare i en demokrati som både är hållbar idag och i framtiden? För er som vill ta del av seminariet i efterhand så finns den att se på Almedalsveckans sida inom kort.

Händelserna i Visby, såväl de goda som de hemska, gör behovet av kritisk reflektion, öppen diskussion och demokratisk dialog än mer tydligt. Forskningsprogrammet ska finnas och delta i aktuella och viktiga frågor som rör relationerna mellan demokrati och högre utbildning. Vari relationerna består och vad de betyder ska utforskas och diskuteras. Vilka frågor som ska diskuteras kan ni vara med och påverka! Vare sig ni har ett pågående forskningsprojekt, idéer eller tankar om nya eller kommande projekt, eller bara en nyfikenhet kring en viss fråga eller ett tema – föreslå gärna detta för oss! Vi tar tacksamt emot tips på teman, seminarier, gäster eller diskussioner som ni ser som aktuella och viktiga och där ni tycker att programmet ska vara med. Ta gärna kontakt med någon av projektledarna eller skicka ett mail till dohu@uu.se.

Vi drar igång höstens program den 25 augusti, kl 15.15 – 17, med en öppen föreläsning med professor Roderick Ferguson, Yale University, med titeln ”Progressive Social Movements and the Cultures of Possibility”. Efter föreläsningen blir det mingel och möjlighet att träffa programmets forskare. Nästa planerade seminarium, om ”Digitaliseringens och datafieringens demokratiska dilemman” tillsammans med ABM går av stapeln den 4 oktober, klockan 13-16. Detaljer om programmet kommer i nästa månadsbrev. Reservera samtidigt den 21 november från klockan 13 för programmets formella invigning. Det kommer att bli inledning av rektor och vice-rektor med flera, och därefter ett akademiskt program fram till ca 17.30. Mer information kommer också om detta!

Efter den första utlysningen i våras kan vi nu säga grattis till de åtta forskare som beviljades medel: Janne Holmén (institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier), Johan Boberg (institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier), Annika Nilsson (juridiska institutionen), Christine Ekholst (historiska institutionen), Solveig Jülich (institutionen för idé och lärdomshistoria), Johanna Ohlsson (IRES), Anders Themnér (institutionen för freds och konfliktforskning), samt Emma Clery (engelska institutionen). Både forskarna och deras projekt kommer att presenteras mer ingående under hösten, i månadsbrevet och på hemsidan. Redan nu kan du se titlarna på deras spännande projekt på hemsidan.

Och apropå ansökningar så närmar det sig sista ansökningsdag för nästa utlysning för forskarstöd, den 29 augusti.

Väl mött!

/Linda
Programchef Demokrati och högre utbildning

Publik som sitter i en amfibieteaterliknande lokal och ser pågående panelsamtal.

Panelsamtal i Humanistiska teatern på temat ”Democracy under duress".

De senaste veckorna har jag vid flera tillfällen nåtts av insikten att saker i vår omgivning är dramatiskt annorlunda än vad vi varit vana vid. Vid panelsamtalet i Humanistiska teatern den 18 maj diskuterade Sofia Näsström och hennes gäster på temat ”Democracy under duress”[1] det faktum att graden av demokrati i världen har sjunkit drastiskt under det senaste decenniet. Frågor om vari krisen består restes, och panelen diskuterade möjliga sätt att förstå både dess orsaker och konsekvenser. På samma plats, ett par veckor tidigare diskuterades frågor om internationalisering av högre utbildning och universitet[2]. Även här var ett av budskapen att vi, efter decennier av expansion och med en tydlig politiska agenda att öka internationaliseringen av våra universitet, behöver revidera våra strategier för internationaliseringen med hänvisning till de demokratiska problem och dilemman dessa skapar, inte minst frågor kring social inkludering, rättvisa, och geopolitiska implikationer av internationalisering. Inte bara frågor om nationell säkerhet är viktiga här: även i ljuset av såväl den globala pandemin som den akuta klimatfrågan är frågan om internationalisering av den högre utbildningen kan eller bör fortsätta i den omfattning vi varit vana vid?

Vid båda dessa tillfällen restes explicita frågor kring vilken roll och vilket ansvar vi som universitet, som forskare, och den högre utbildningen i allmänhet, har för utvecklingen – både för demokratin och för demokratiska processer, och för demokratiska implikationer av internationalisering. Viktiga frågor, såklart, men vi fick få svar. Varför? För att relativt lite forskningsintresse har riktats just mot skärningspunkten mellan den högre utbildningens roll, innehåll och form, och de demokratiska processerna i och kring universiteten. Vilken tur då att det är just detta vi ska göra i forskningsprogrammet Demokrati och Högre utbildning!

Och vi rivstartade vår verksamhet med ett seminarium om akademiska bojkotter den 4 april, direkt påkallat av kriget i Ukraina och utbildningsministerns uppmaning att avbryta alla forskningssamarbeten med ryska universitet och institutioner. Seminariet hölls i hybrid form, med talare från såväl Ryssland, Israel, och Sydafrika vid sidan av de svenska, och reste konkreta frågor kring de demokratiska – såväl som etiska och moraliska – dilemman som aktualiseras genom krav på bojkott. Som en utmärkt start på programmet hamnade vi direkt i aktuella, centrala och mycket kritiska frågeställningar kring ansvar, roll och funktion av den högre utbildningen. Seminariet öppnade en slags Pandoras ask – där vi sökte svar fanns ytterligare frågor – och det planeras för fullt för en fortsättning på temat akademiska relationer i tider av kris under hösten, vilket kopplar nära an till både frågor om demokrati och internationalisering som noteras ovan.

Under hösten kommer såklart också mycket mer att ske inom ramen för programmet. Redan den 25 augusti startar vi höstens verksamhet med en workshop om studentrevolter och studentuppror. I samband med detta kommer vi att ha en öppen föreläsning med Roderick Ferguson, professor i Women's, Gender, & Sexuality Studies och i American Studies vid Yale university, USA, som bland annat skrivit boken ”We Demand: The University and Student Protests”. Senare under hösten kommer vi att ha ett seminarium om digitaliseringens demokratiska dilemman, som handlar om digitalisering av forskningsdata, tillsammans med forskare vid institutionen för ABM. Under hösten kommer det också att bli en formell ”launch” av forskningsprogrammet; missa inte det! Missa heller inte vårt seminarium i Almedalen den 5 juli ”Vilken kunskap och vilken demokrati behövs för en framgångsrik klimatomställning?”. Som alla andra UU aktiviteter i Almedalen kommer seminariet att live-sändas digitalt så det finns möjlighet att följa med även från hängmattan om man inte råkar vara på plats i Visby.

Aktuellt just i denna stund är att nu sker beredning av vår första utlysningsomgång för forskning inom programmet. Nitton ansökningar bereds av sex sakkunniga. Besked om utdelade medel kommer att komma före midsommar, och den första gruppen forskare inom programmet kommer därmed att kunna starta sin verksamhet från den 1 september. För er som möjligen inte får medel i denna omgång, och även för er som inte hann med i de snabba svängarna i den första utlysningen, så kan jag meddela att det mycket, mycket, snart kommer en ny chans att söka forskningsstöd i programmet. Redan direkt efter midsommar, faktiskt. Så det finns all anledning att hålla kvar fingrarna vid tangentbordet ett litet tag till… Utlysningen kommer att vara öppen hela sommaren, med deadline i slutet av augusti. Håll ögonen på hemsidan; mer information kommer där inom kort.

Apropå hemsidan – missa inte att hålla koll på den! Uu.se/dohu Här kommer information om vår forskning, aktuella utlysningar, seminarier och event, och annat att annonseras. På hemsidan kommer också detta månatliga nyhetsbrev att publiceras, med reflektioner om vad som hänt och händer. Inom kort kommer ni också att kunna se intervjuer med våra projektledare – Patricia, Dag och Christina – där ni kan höra mer om deras intressen och de teman de ansvarar för inom programmet. Sprid gärna information om hemsidan i era nätverk! Där går det också bra att anmäla sig till vår e-postlista för att få direktinformation om våra event.

Med detta brev vill jag passa på att ”hälsa välkommen” till programmet; eller hur gör man nu med ett forskningsprogram, egentligen? Hälsar man välkommen? Till vad, och vem, i så fall? Kan man ha en invigning? Vad invigs i så fall? Forskarna och forskningen finns ju ute i verksamheten redan, så både invigning och välkomsttal känns möjligen lite missriktade. Hursomhelst – jag vill med detta brev tala om att nu är forskningsprogrammet Demokrati och Högre utbildning i full gång, och jag och projektledarna ser fram emot att få jobba med intressant och viktig forskning inom programmets områden, få ta del av många spännande diskussioner och debatter, och inte minst vara med och bidra till en akademisk självreflektion kring frågor som rör relationerna mellan demokrati och högre utbildning. Vi hoppas att ni vill vara med!

Med önskan om en varm, vilsam och välbehaglig sommar!

Linda

Programchef Demokrati och Högre utbildning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin