Om forskningsprogrammet

Demokrati och högra utbildning är ett mångvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet.

Programmet startade upp sin verksamhet 2022 och är en långsiktig satsning initierat av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Syftet är:

  • att öka kunskapen om relationen mellan högre utbildning och demokrati, och hur denna behöver utvecklas och förändras.
  • Initiera och samordna spetsforskning
  • Reflektera och lära om universitetets demokratiska uppdrag
  • Skapa dialog mellan universitetet och det omgivande samhället.

Mål med satsningen är:

  • att samordna forskning med potential att växa och fördjupas.
  • att bidra med spetskunskap om relationen mellan demokrati och högre utbildning.
  • att sätta Uppsala universitet på den internationella kartan när det gäller forskning om demokrati och högre utbildning.

Satsningen gör kring tre huvudteman:

  1. De demokratiska processerna vid universiteten.
  2. Universiteten och det svenska samhällets demokratiska institutioner.
  3. Universiteten och den globala demokratiseringen av nationer.

Programledning

Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning leds av en styrelse. Det operativa arbetet leds av en programchef och tre projektledare. Programchef utses av styrelsen för en period om 3 år och kan utses för flera perioder. Projektledarna utses av styrelsen efter samråd med programchefen.

Linda Wedlin, programchef, professor i Företagsekonomi

Patricia Mindus, projektledare tema 1, professor i Filosofi

Dag Blanck, projektledare tema 2, professor i Nordamerikastudier

Christina Kullber, projektledare tema 3, professor i Fransk litteratur

Linda Isacsson , projektkoordinator

Styrelsen 2021-2024

Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, leds av en styrelse med representanter från vetenskapsområdets sex fakulteter och en studentrepresentant. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap utsåg 9 juni 2021 följande personer till ledamöter i styrelsen för mandatperioden 1 juni 2021– 31 maj 2024.

Från vetenskapsområdet:

Sofia Ahlberg, prodekan vid språkvetenskapliga fakulteten, universitetslektor vid Engelska institutionen (ordförande)

Lars Löfquist, Universitetslektor vid Teologiska institutionen (vice ordförande)

Shirin Ahlbäck Öberg, Professor vid Statsvetenskapliga institutionen

Anna Jonsson Cornell, Professor vid Juridiska institutionen

Ylva Bergström, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Helene Lööw, Universitetslektor vid Historiska institutionen

Studentrepresentant: Vakant

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin