Joel Samuelsson

Professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 76 46
E-post:
Joel.Samuelsson@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, docent, professor
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Jag forskar och undervisar i civilrätt, särskilt i allmän avtalsrätt.

En populärvetenskaplig sammanfattning av min forskning finns här:

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/515/video/9742

Och här är en länk till min installationsföresläsning:

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/337/video/6463

Nyckelord

  • avtal
  • avtalsrätt
  • avtalstolkning
  • civilrätt
  • hermeneutik
  • juridisk metod
  • rättsteori

Biografi

f. 1973
Jur. kand. 1998
Jur. dr. 2008
Lektor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt 2010
Docent i civilrätt 2010
Professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt 2016

Interna uppdrag
Prodekan för utbildningen, ordförande för Utbildningsutskottet, Dispensnämnden och Stipendienämnden (2022-)
f.d. ledamot i Bedömningskommittén, Rekryteringsgruppen, Forskningsutskottet, Jämställdhetsgruppen
f.d. Doktorandrådets ordförande
Huvudhandledare åt:
a) Oskar Mossberg (civilrätt, 2014-2020)
b) Benjamin Svensson (civilrätt 2020-)
c) Alfred Berg (civilrätt 2023-)
Biträdande handledare åt:
a) Stojan Arnerstål (immaterialrätt, -2014)
b) Henrik Forshamn (rättshistoria, 2011-)
c) Daniel Clausén (processrätt, 2012-2017)
d) Emma Svensson (europarätt, 2012-2020)
e) Daniel Hult (civilrätt, 2013-2014)
f) Jonatan Schytzer (civilrätt, 2017-2021)
g) Simon Göransson (processrätt, 2021-)
h) Jakob Hellström (2021-)
Kursföreståndare Terminskurs 2, Avtalstolkning: Teori och praktik, Perspectives on European Private Law, Glad rättsvetenskap, Wittgenstein and Law, Hermeneutik, Allmänna avtalsrättsliga principer

Externa uppdrag
Div. sakkunniguppdrag
Reporter, The Common Core of European Private Law:
a) The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law
b) Interpretation of Contracts in European Private Law
c) Contractual Remedies

Priser och utmärkelser
a) Årets lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2002/03 och 2008/09
b) von Bahrs belöning 2008 (för "Tolkning och utfyllning. Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema")
c) Karnovpriset 2009 (för "Tolkning och utfyllning. Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema")
d) Oscarspriset 2012 (för "Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt")
e) Emil Heijnes stiftelses belöning för förvärdefulla insatser inom rättsvetenskaplig forskning 2022
f) Ledamot i Academia Europaea (2023-)

Intresseområden
Kommersiell avtalsrätt, obligationsrätt, rättsteori och juridisk metod

Undervisningserfarenhet
Terminskurs 1, 2 och 3, fördjupningskurser, doktorandkurser, externa uppdrag

Forskning

Avtal är till för att hållas, men ofta nog är det oklart exakt vad som avtalats. Juridiken hanterar den oklarheten genom tolkning och läran om hur det ska gå till – avtalstolkningsläran – har en egen plats i den civilrättsliga systematiken. I avtalstolkningsläran ställs många av juridikens mest grundläggande teoretiska frågor på sin spets. Det gäller förhållandet mellan rätt och verklighet, de rättsliga reglernas natur, den juridiska metodens beskaffenhet m.m. En ”playground för teoretiska övningar” har området kallats av en skeptisk betraktare. Samtidigt är studieobjektet som sådant – avtalstolkningsverksamheten – något av det mest handfasta och praktiskt betydelsefulla inom hela civilrätten.

Jag har i min forskning utnyttjat den möjlighet som ämnet avtalstolkning erbjuder, att undersöka teoretiska teman i ett konkret rättsligt sammanhang. Jag har försökt spåra gränsen mellan avtalstolkningen och den tillämpning av rättsliga regler som bestämmer avtalsparternas positioner i de fall det finns luckor i avtalet, som måste fyllas ut. Jag har närmat mig avtalstolkningen som en metodfråga och på det sättet velat visa att ett skenproblem skapar oreda i tolkningslärans grundstruktur. Och jag har sökt nyansera bilden av det underförstådda, eller tysta, avtalsinnehållet. Det stora temat i min forskning har varit förhållandet mellan teori och praktik i tolkningen. Det är ett tacksamt tema för en jurist, för den juridiska praktiken gör, på sitt eget säregna vis, teorins begränsningar uppenbara.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Joel Samuelsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin