Otto Fischer

Professor i retorik vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 29 41
E-post:
Otto.Fischer@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Forskningsintressen

Romantiken, 1700-talet, Mediehistoria, Retorik historia, Politsk kommunikation, Totalitär och antitotalitär propaganda

Pågående forskning

Anti-fascist Propagaganda and Agitation in Germany 1929–1933
Bok/uppsatser

The Rhetoric of Rhetoric. Studies in Swedish Political Communication 1991–2011
Bok/uppsatser

Poltava and Perevolodjna – A Study in Crisis Communication in Sweden around 1700
Bok/uppsatser

”Die Rhetorik der Gesellschaft”. The Concept of Rhetoric in Niklas Luhmann’s Theory of Social Systems”
Uppsatser

"Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727-1811."

Publicerade arbeten

2014
”Strindbergs sopor”, Fråga föremålen. Handbok till historisk analys av materiell kultur, Anna Maria Forssberg & Karin Sennefelt, utg., Lund 2014, s. 141–158.

(Tillsammans med Patrik Mehrens & Jon Viklund), ”Förord”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, utg., Ödåkra 2014, s. 7–10.

Medutgivare: Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, utg., Ödåkra 2014, pp. 7–10.

2013
Mynt i Ciceros sopor. Retorikens och vältalighetens status i 1700-talets svenska diskussion, Huddinge 2013.

(Tillsammans med Thomas Götselius), “Arkivens ordning. Introduktion till ett temanummer”, Lychnos 2013, s. 77–85.

Temaredaktör: Lychnos 2013 (temanummer om arkivet)

2012
(Tillsammans med Tommy Andersson & Thomas Götselius), “Inledning”, Friedrich Kittler, Nedskrivsningssystem 1800 1900, Göteborg 2012, s. 9–15.

2011
“An end to rhetoric? The subject of rhetoric in the public debate of the late Eighteenth century in Sweden”, Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rhetoric in the Eighteenth Century, Otto Fischer & Ann Öhrberg, utg., Studia Rhetorica Upsaliensia 3, Uppsala 2011, s. 109–131.

(Tillsammans med Ann Öhrberg), ”Introduction”, Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rhetoric in the Eighteenth Century, Otto Fischer & Ann Öhrberg, utg., Studia Rhetorica Upsaliensia 3, Uppsala 2011, s. 109–131.

Medutgivare: Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rhetoric in the Eighteenth Century, Otto Fischer & Ann Öhrberg, utg., Studia Rhetorica Upsaliensia 3, Uppsala 2011.

2010
”Sebastian Forge skrev både punk och dikt”, Östgöta Correspondenten, april 2010.

2009
”Meaning and materiality. On the rise of the archive of modern literary scholarship”, Carriages and Computers. Aesthetic Technologies in Literature from the 18th to th 21th Century, Gunnar Foss & Ynggve Sandhei Jacobsen, utg., Trondheim 2009, s. 29-36.

”’O Skald! med detta ömma bröst’. Läsarnas Lidner”, Poetens monopolium. Bengt Lidner 250 år (1757/1759-2007/2009), Anna Cullhed, Otto Fischer, Roland Lysell & Ann Öhrberg, utg., Lund 2009, s. 319-336.

Medutgivare: Anna Cullhed (huvudred.), Otto Fischer, Roland Lysell & Ann Öhrberg, utg., Poetens monopolium. Bengt Lidner 250 år (1757/1759-2007/2009), Lund 2009.

2008
”Att sjunga Passionerna. Medium och performativitet hos Thomas Thorild, Tidskrift för litteraturvetenskap 2, 2008, s. 68-80.

”’To say great things greatly’. Thomas Thorild on Rhetoric and Eloquence”, Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900, Nordic Studies in the History of Rhetoric 2, Pernille Harsting & Jon Viklund, eds., Köpenhamn: NNRH, 2008, s. 163-195 (free-access web version).

”Ausdruck und Verstehen. Thorilds Passionerna”, Thomas Thorild ein schwedischer Philosoph in Greifswald, Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte Bd. 10, Carola Häntsch, Joachim Krüger & Jens E. Olesen, utg., Greifswald 2008, s. 41-52,

(Tillsammans med Cecilia Sjöholm), ”Förord”, Tolkningens scen. Festskrift till Roland Lysell, Otto Fischer m.fl., utg., Stockholm 2008, p. 9.

Huvudredaktör, Tolkningens scen. Festskrift till Roland Lysell, Stockholm 2008.

Medutgivare, Wolfgang Ernst, Sorlet från arkiven. Ordning ur oordning(Mediehistoriskt bibliotek 4), Göteborg 2008.

2007
”’At skrifva i luften’. Brevet som medium hos Thomas Thorild”, Den litterära textens förändringar. Festskrift till Stina Hansson, Stefan Ekman, Lisbeth Stenberg & Mats Malm, utg. Göteborg 2007, s. 162-176.

2006
(Tillsammans med Charlotta Brylla), ”Filolog utan bibliotek. Redaktörernas förord” (förord) Victor Klemperer, LTI. Lingua tertii imperii. Tredje rikets språk(Mediehistoriskt bibliotek 3), Göteborg 2006, s. 7-21.

“Skatter af känslan – tecken af oskulden. Om sentimentalitet och litterär kommunikation. Exemplet Granberg”, Samlaren 2006, s. 41-84.

Medutgivare, Paul Virilio, Krig och film. Logistikens perception, Gråbo, 2006.

Medutgivare, Victor Klemperer, LTI. Lingua tertii imperii. Tredje rikets språk (Mediehistoriskt bibliotek 3), Göteborg 2006.

2005
”Retorisk och litterär kommunikation. Några historiska och teoretiska överväganden”, Tidskrift för litteraturvetenskap 1-2, 2005, s. 16-37.

(Tillsammans with Patrik Mehrens & Ann Öhrberg), ”Inledning” Tidskrift för litteraturvetenskap 1-2, 2005, s. 5-9.

”Atterbom”, UNT, juli 2005.

Temaredaktör, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1-2 (temanummer om retorik och litteratur.

2004
”’Ty må jag för mig sjelf utgjuta mina tårar’. Nordenflychts Den sörgande Turtur-Dufwan”, Sjuttonhundratal. Årsbok för Svenska sällskapet för 1700-talsstudier , 2004:1, s. 113-130.

Retorikens medier – mediernas retorik (“Betaversion”), elektronisk publikation, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2004.

2003
(Tillsammans with Thomas Götselius), ”Redaktörernas förord: Den siste litteraturvetaren” Kittler, Friedrich, med. Essäer om medier och litteratur (Mediehistoriskt bibliotek 1), Gråbo 2003, s. 7-31.

”Vara och betydelse. Semontologiska tankefigurer i Walter Benjamins allegoriteori”, Olsson, Ulf & Wiktorsson, Per Anders, utg., Allegori, estetik, politik. Texter om litteratur, Stockholm/Stehag 2003, s. 65-75.

”’Ett digert klenod’. Biskop Swedberg och den gudomliga svenska grammatiken”, Aiolos, 20/21, 2003, s. 213-227.

”Erik Sjöberg (Vitalis)”, Svenskt biografiskt lexikon, hft 157 (Signac-Sjöberg), Stockholm 2003, s. 314-320.

Medutgivare, Friedrich Kittler, Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur(Mediehistoriskt bibliotek 1),, Gråbo 2003.

2002
”’Hwad örat hörer, bör ock ögat se’ Om det svenska 1700-talets ortografidiskussion”, OEI 9-10, 2002, s. 108-113.

”Uttryck och förståelse. Thorilds ’Passionerna’”, Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, Håkan Möller m.fl., utg., Stockholm/Stehag 2002, s. 73-83.

(Tillsammans med Paula Henrikson & Per Stam), ”Bibliografi över Bengt Landgrens vetenskapliga arbeten 1968-2000”, Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, Håkan Möller m.fl., utg., Stockholm/Stehag 2002, s. 411-416.

Medutgivare, Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, Stockholm/Stehag 2002.

2001
”The Voice of the Mother. On Reading, Writing and Femininity in Romantic Poetics and in the Poetry of P.D.A. Atterbom”, Lis Møller & Marie-Louise Svane, utg., Romanticism in Theory, Aarhus; Aarhus University Press 2001, s. 73-82

2000
(Tillsammans med Thomas Götselius), ”Textens teknologier. Friedrich Kittler och den mediala vändningen i samtida tysk humaniora”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2000:1, s. 89-101.

(Tillsammans med Thomas Götselius), ”Man måste vara absolut modern”. Intervju med Friedrich Kittler, Tidskrift för litteraturvetenskap 2000:1, s. 64-75.

(Tillsammans med Thomas Götselius), ”Ett system med rätt att ljuga. Intervju med Jochen Hörisch Tidskrift för litteraturvetenskap 2000:1, s. 76-88.

”Svar till en recensent”, Edda 2000:1, s. 75-76.

"Goethe – dikt och sanning", Tid och evighet. Nedslag i det gångna årtusendets europeiska litteratur, Stefan Mählqvist & Torsten Pettersson, utg., Uppsala; Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet, 2000, s. 92-108.

” ’Högaktningsfullt: Författaren’. Några synpunkter på materialet i Ericsbergsarkivets autografsamling”, Biblis 2000:3-4, s. 26-27.

Temaredaktör, Tidskrift för litteraturvetenskap 2000:1. (temanummer om litteratur och medier)

1998
Tecknets tragedi. Om symbol och allegori i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö, avhandling för doktorsexamen. Uppsala 1998.

(Tillsammans med Thomas Götselius), ”Dikt och vindtunnlar är teknologi”, DN 4.7.1998.

(Tillsammans med Thomas Götselius), ”Nattvarden, penningen och elektroniken”, DN 11.7.1998.

1997
”Clas Livijn. Tecken och offentlighet – en förstudie” , Tidskrift för litteraturvetenskap 1997:2, s. 3-17.

”Arne Melberg, Några vändningar hos Hölderlin”, (recension), Tidskrift för litteraturvetenskap 1997:3–4, s. 216-19.

1995
”Stephan Michael Schröder, Literarischer Spuk. Skandinavische Phantastik im Zeitalter des Nordischen Idealismus” (recension), Tidskrift för litteraturvetenskap3-4/1995:3–4, s. 126-32.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Otto Fischer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin