Boendesegregation, urbanisering och ojämlika livsvillkor

Segregation och socioekonomiska skillnader mellan olika områden och grupper får allt större uppmärksamhet i den allmänna debatten, både som problem i sig men också med koppling till kriminalitet och social oro. För att långsiktigt påverka situationen är det nödvändigt att förstå hur den har uppstått, vilka konsekvenser den har och vilka effekter olika policyalternativ har för individer och områden. Detta forskningsprogram kommer att ta sig an dessa frågeställningar genom projekt strukturerade i tre arbetspaket med delvis olika men relaterade syften.

Det första syftet (arbetspaket 1), är att öka vår förståelse för vad som har format den bostadssegregation som existerar i Sverige idag. För att uppnå detta kommer vi att tillämpa moderna statistiska metoder på geografiskt finfördelade data på individnivå som täcker hela befolkningen från 1950 till idag.

Det andra syftet (arbetspaket 2) är att undersöka konsekvenserna av att växa upp i ett segregerat landskap. Vi kommer att öka vår förståelse för hur och varför social rörlighet via bildandet av och avkastningen på humankapital från tidig barndom över tonåren till vuxen ålder varierar över geografiska områden, demografiska grupper och tid.

Den tredje delen (arbetspaket 3) i programmet är utvärderingen av områdes- och individinriktad policy som syftar till att förbättrar individers livschanser och förutsättningar i olika stads- och landsdelar.

Projektstart

2024-01-01

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF (projektledare)
Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet
Gustaf Gredebäck, professor i psykologi, psykologiska institutionen
Olof Åslund, professor i nationalekonomi, nationalekonomiska institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin