Publikationer

IBF:s forskningsresultet presenteras i rad olika typer av publikationer, framför allt i vetenskapliga artiklar, böcker, kapitel i samlingsvolymer och rapporter.

IBF är även ägare och delägare av två vetenskapliga tidskrifter inom bostadsforskningsfältet: Housing, Theory and Society och International Journal of Housing Policy. Inom Uppsala universitets förlag Acta Universitatis Upsaliensis har IBF startat serien Uppsala Housing and Urban Studies.

Nypublicerade böcker

Omslag boken Research Handbook on Urban Sociology.

Research handbook on Urban Sociology

Samlingsverk

Redaktör: Miguel A. Martínez

Förlag: Edward Elgar Publishing

Omslag boken Research Handbook on Urban Sociology.

Att lägga marknaden till rätta. Om rätten till bostad i svensk politik.

Bok

Författare: Bo Bengtsson

Förlag: Premiss

Omslag boken Research Handbook on Urban Sociology.

The Price is Wrong

Bok

Författare: Brett Christophers

Förlag: Verso

Omslag boken Research Handbook on Urban Sociology.

Samtal om idéer, utvärdering och samhällsförändring. En vänbok till Evert Vedung.

Samlingsverk

Redaktörer: Marianne Danielsson & Nils Hertting

Förlag: Acta Universitatis Upsaliensis

Omslag boken Research Handbook on Urban Sociology.

Kris i bostadsfrågan. För en solidarisk bostadspolitik.

Bok

Författare: Timothy Blackwell, Ståle Holgersen, Dominika V Polanska, Åse Richard, Hannes Rolf och Maria Wallstam.

Förlag: Bokförlaget Daidalos

Omslag boken Research Handbook on Urban Sociology.

Bostadsfrågan som politik och intressekamp

Bok

Författare: Bo Bengtsson & Martin Grander.

Förlag: Egalité

Nypublicerade vetenskapliga artiklar

Vad är en vetenskaplig artikel?

Nya forskningsresultat presenteras oftast i en vetenskaplig artikel, som publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det som utmärker en vetenskaplig artikel är att den är refereegranskad. Det betyder att den har granskats av tidskriftens redaktörer och andra forskare inom samma fält innan den har godkänts för publicering. Granskningen är oftast anonymiserad åt båda håll, det vill säga att varken författaren eller granskaren vet vem den andra forskaren är.

Tidigare var vetenskapliga artiklar inte tillgängliga utanför betalvägg, men numera publiceras en stor del av materialet som så kallad "Open Access". Det betyder att alla har tillgång till att läsa artikeln. Dessa artiklar markeras med ett öppet hänglås.

Ordet "science" inzoomat med kort skärpedjup i en ordbok med gulnat papper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin