Centrumbildningar

Vi driver och deltar i flera forskningscentra och har många samarbeten inom och utanför Uppsala universitet.

CNDS utgör idag Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av produktiva tvärvetenskapliga samarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt stadigvarande samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö, samt hållbar utveckling.

Besök centrum för naturkatastrofsläras (CNDS) hemsida

STandUP for Energy samlar ledande forskargrupper från fyra universitet för att finna lösningar på några av dagens största utmaningar inom övergången till hållbar energiproduktion. Fokus ligger på samhällsnyttiga och hållbara lösningar som enkelt kan överföras till industrin, med en trygg och hållbar energiförsörjning som mål.

Läs mer om STandUP for Energy

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC, är ett kompetenscentrum som genom forskning och utveckling av teknik, system, metoder och frågor kring vattenkraft och dammar bidrar till ett förnybart energisystem.

I Uppsala fokuserar verksamheten på elsystemet och dess generatorer och hur de ska konstrueras, styras och kontrolleras i samverkan med övriga delar av kraftsystemet.

Läs mer om Svenskt vattenkraftcentrum (SVC)

Genom vetenskaplig excellens, innovation och samarbete är Svenskt centrum för el-energilagring och balansering ett nav för kompetensutveckling inom systemflexibilitet.

Centret har en tydlig forskningsinriktning och kopplar samman totalt 35 intressenter i en gemensam forsknings- och innovationsmiljö. Intressenterna täcker hela flexibilitetskedjan från "elproduktionsresurser – lagring – slutanvändning", vilket säkrar nödvändig tvärvetenskaplig kompetens och ger extra kraft i forskningsarbetet.

Besök Svenskt centrum för el-energilagring och balanserings (SESBC) hemsida

Swedish Electromobility Centre, SEC, är ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet som förenar Sveriges kompetens och fungerar som en plattform för samarbete mellan akademi, industri och samhälle.

Besök Swedish Electromobility Centres (SEC) hemsida

  • Centrum för förnybar energiomvandling (CFE)
  • KIC InnoEnergy: KIC InnoEnergy är en bred europeisk satsning för att utveckla de entreprenörer och företag som bygger framtidens hållbara Europa. Detta gör vi genom master och doktorandutbildningar, stöd till nya företag samt i innovationsprojekt där akademi och industri gemensamt utvecklar produkter och tjänster inom hållbar energi. I Sverige är KIC InnoEnergy ett partnerskap mellan Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall. Vår uppgift är att utveckla teknik och tjänster för smarta elnät och elektrisk energilagring genom att få fram nytänkande personer och företag som driver utvecklingen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin