Elektricitetslära

Vid avdelningen för elektricitetslära forskar vi på många olika aspekter av elektricitet och är med i den avgörande utvecklingen mot en hållbarare och grönare framtid.

Vid avdelningen för elektricitetslära studerar vi många olika aspekter av elektricitet: hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistribution och system för energilagring, diamantelektronik och plasmateknologi.

Förutom de vetenskapliga och experimentella resurserna, så har avdelningen ett nära samarbete med industrin och med andra forskargrupper runt hela världen.

Profilområden

Våra senaste publikationer vid avdelningen för elektricitetslära

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin