Elektromobilitet

Modell av insidan av en bil med fokus på framdrivningssystemet

Elektriskt framdrivna fordon som bilar, tåg, båtar samt flygplan ökar i populäritet. Vår forskning fokuserar på kraftelektronik och växleriktare, kontrollstartegier för elektriska drivlinor, addinfrastruktur och kinetisk energilagring som effektbuffert.

Vid avdelningen för elektricitetslära har vi bedrivit forskning inom elektriska framdrivningssystem under lång tid. Vår forskning har speciellt ett fokus på nätintegration och laddningsinfrastruktur men vi ägnar oss även åt systemstudier av hela drivlinor och mer specifik forskning om till exempel materialval i elektriska maskiner.

Vi har samarbeten med flera olika företag och är delaktiga i projekt med olika typer av eldrivna fordon. Vi är även delaktiga i ett samverkansprojekt om elflyg: ELISE – Electric Aviation in Sweden.

Vi är en del av Swedish Electromobility Centre (SEC) och har flera forskningsprojekt och forskare aktiva i centret. SEC är ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet och samlar kompetens från både akademi, industri och samhälle. Avdelningen är speciellt aktiv i Tema 5, ”Interaktion mellan fordon och elnät” då en av temaledarna för temat kommer från avdelning. Om du vill veta mer om SEC och dess aktiviteter eller har du förslag på projekt så är du välkommen att kontakta Valeria Castellucci: valeria.castellucci@uu.se

Ett av de pågående projekten inom SEC, Tema 5, med forskning vid avdelningen för elektricitetslära heter ”Data exchange between vehicle and power system for optimal charging” och handlar om att sammanställa kunskap om den information/data som kan behövas vid olika typer av laddning av olika elfordon, nu och i framtiden. Projektet väntas bidra till kunskap inom exempelvis framtidens laddningsmöjligheter, V2G och laddning av självkörande fordon. För frågor om projektet, kontakta gärna Jennifer Leijon: jennifer.leijon@angstrom.uu.se

Läs mer om Swedish Electromobility Centre (SEC) på deras hemsida

Vår forskning handlar om att undersöka hur elflyg kan laddas i framtiden vid de svenska flygplatserna. Även andra elfordon än elflyg kan behöva laddas där. Målet är att skapa en helhetsbild av hur flygplatserna kan utvecklas för att tillgodose ett framtida ökat behov av elektricitet.

Forskningsprojekt: Resurseffektiva energisystemlösningar för flygplatser med hög andel elflyg (RES-flyg)

Hur kommer framtidens elflyg i Sverige att laddas? Finns det el så att det räcker till för elektrifiering av flyget eller behöver elsystemen vid flygplatserna byggas ut? Dessa frågor intresserar vi oss för inom projektet Resurseffektiva energisystemlösningar för flygplatser med hög andel elflyg (RES-flyg). Det här projektet syftar till att undersöka hur framtidens elektrifierade flyg kan laddas på ett hållbart sätt vid våra flygplatser och vilket framtida elbehov som kan finnas vid flygplatserna. Både nationella och internationella projekt inom laddning av elflyg kartläggs. Vi undersöker möjligheterna för att ladda elflyg med förnybart genererad el och om det är möjligt att inkludera energilagring med batterier vid flygplatserna. Även andra elfordon än elflygen kan behöva laddas här. Sammanfattningsvis är målet att skapa ett helhetsperspektiv över energisystemen på framtidens flygplats. Särskilt tittar vi närmre på hur man kan elektrifiera av flygplatserna i Visby och Skellefteå.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, RISE, Swedavia och Skellefteå Airport.

För frågor om projektet, kontakta projektledaren Karin Thomas: karin.thomas@uu.se

Det sker en snabb utveckling mot allt fler elbilar i samhället idag. Elbilarna behöver dock laddas kontinuerligt och många nya laddningsstrategier har föreslagits. Snabbladdning, batteribyte, trådlösladdning, smart laddning och vehicle-to-grid är alla exempel på hur vi kan vilja ladda våra elbilar de kommande åren. En målsättning är att elbilsladdningen bör gå lika snabbt och smidigt som tankningen av ett traditionellt fordon. Vissa kan vilja ladda elbilen snabbt med hög effekt även i kallt väder, eller bara ladda elbilen när elpriset är så lågt som möjligt för att minska elräkningen.

Men hur påverkas elbilens batteri av olika sätt att ladda upp eller ladda ur bilen? Elbilens batteri kommer att åldras olika beroende på hur vi väljer att ladda elbilarna. Det i sin tur påverkar exempelvis andrahandsvärdet och livslängden av fordonet. Både utvecklingen av batteriteknik och laddningsstrategier går väldigt fort i samhället, tillsammans med nya affärsmodeller för elbilar. Därför finns ett tvärvetenskapligt forskningsområde om elbilens batteri och val av laddningsstrategi som kan studeras mer och kontinuerligt framåt.

Projektet ”Laddningsstrategins inverkan på elbilens batterisystem (LIEB)” som finansieras av Energimyndigheten under 2023 syftar till att studera hur olika laddningsstrategier av elbilar påverkar elbilens batteri och bilens hållbarhet. Samt det omvända: hur batterierna kan designas för att bemöta våra önskemål för laddningen i framtiden. Vid frågor om detta projekt, kontakta gärna Jennifer Leijon: jennifer.leijon@angstrom.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin