Arbetsmiljö vid institutionen för elektroteknik

Alla aktiviteter vid vår institutionen behöver fungera samtidigt som vi måste erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för våra studenter och medarbetare.

Säkerhetsrepresentanter

Miljöombud: Maria Brandt

Lika villkorsombud: Dilushi Piumwardane

Kemikalieombud: Zhibin Zhang

Ombud hög höjd: Mikael Bergqvist

Ombud dykarbeten: Anke Bender

Brandskyddsombud: Tomas Nyberg

Säkerhetsriktlinjer

Allmänna riktlinjer för kemikaliesäkerhet och hantering av kemikalier vid institutionen

Instruktioner om beställning, transport, hantering, lagring och märkning av kemikalier och brandfarliga varor, hantering av laboratorieavfall, registrering samt åtgärder för att förebygga risker.

Våra riktlinjer för kemikaliesäkerhet vid institutionen för elektroteknik (på engelska)

Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

På institutionen för elektroteknik arbetar vi aktivt för detta och har du frågor eller funderingar kring lika villkor är du välkommen att kontakta lika villkorsombud eller någon i institutionens arbetsgrupp för lika villkor.

Kontakta lika villkorsgruppen

Dilushi Piumwardane, avdelningen för Nätverksbaserade inbyggda system: dilushi.piumwardane@angstrom.uu.se

Apurba Dev, forskare på avdelningen för fasta tillståndets elektronik: apurba.dev@angstrom.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin