Signaler och system

Vi studerar en mängd olika problem inom områdena signalbehandling, reglerteknik, maskininlärning och trådlös kommunikation.

Vid avdelningen för signaler och system studerar vi en mängd olika problem inom signalbehandling, reglerteknik, maskininlärning och trådlös kommunikation; allt från säkerhet för reglersystem, detektion, energiskördande trådlösa sensornät, fordonståg, audiosignalbehandling till 5G/6G kommunikation. Vi utbildar även inom flera av dessa områden.

Vår forskning finansieras mestadels av Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vinnova, Formas och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Forskningsområden

Vi har flera laboratorieanläggningar och erbjuder labbresurser att hyra:

  • Kombinerad eko- och mikrovågs/EMC-kammare (11,9 x 9,6 x 6,1 m)
  • Ljudlabb med mätrobot och flera högtalare
  • Multifunktionellt elektroniklabb, signalgenerator och spektrumanalysator
  • Våra egna högpresterande beräkningsfaciliteter

Vi erbjuder labbresurser för akustiska och radiofrekvensmätningar finansierade av nationella myndigheter för att stimulera samarbete med det omgivande samhället. Dra nytta av vår expertis och resurser!

Kombinerad eko- och mikrovågs/EMC-kammare

Avdelningen för signaler och system ledde arbetet med att designa och konstruera en ekofri kammare avsedd för akustiska och radiofrekvensmätningar. Kammaren färdigställdes 2009 och är belägen på campus Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet. Kammarens storlek är på (LxBxH) 11,9 x 9,6 x 6,1 m och utgör en väldämpad miljö där experiment kan utföras för att utvärdera effektiviteten hos olika algoritmer.

Ljudlabb med mätrobot och många högtalare

Ljudutrustningen består av sexton aktiva ATC-högtalare, åtta DPA-mikrofoner och två Prism Orpheus-ljudkort med åtta ingångar och sexton utgångar. Kammaren utgör därmed tillsammans med utrustningen en utmärkt testbädd för att genomföra kontrollerade akustiska experiment.

Kammaren och mätutrustningen finansierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

För mer information om våra labbresurser, åtkomst och samarbete, kontakta vår ekonom Caroline Lindström

Våra senaste publikationer vid avdelningen för signaler och system

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin