Signalbehandling och trådlös kommunikation

Kommunikation mellan mobiltelefoner och master

Vi studerar allt från energieffektivitet i trådlösa sensornätverk, energiskapande och trådlös kraftöverföring, till 5G/6G-kommunikation och distribuerad maskininlärning.

Inom forskningsområdet signalbehandling och trådlös kommunikation studerar vi bland annat:

  • Energieffektivitet i trådlösa sensornätverk, energiskapande och trådlös kraftöverföring.
  • Distribuerad maskininkärning (AI) och säker maskininlärning.
  • Modellering & ”Network MIMO”.
  • Undervattenssignalbehandling och lokalisering.

Pågående forskningsprojekt

Snabb distribuerad optimering och inlärning över trådlösa nätverk med metoder av Newton-typ

Nästa generations trådlösa nätverk kommer att behöva stödja ett antal applikationsområden som kräver strikta garantier på hög tillförlitlighet och låg latens, t.ex.uppkopplade autonoma fordonsnätverk, samarbetande robotar i smarta fabriker och andra verksamhets- och tidskritiska applikationer.

Syftet med detta projekt är att designa och analysera snabba distribuerade kommunikationseffektiva lärande- och optimerande algoritmer som är anpassningsbara till de begränsningar som de underliggande trådlösa nätverken inför. Det här projektet är tvärvetenskapligt och kräver verktyg från distribuerad optimering, reglerteknik, trådlös kommunikation och nätverksteknik, signalbehandling och statistisk maskininlärning samt teori för slumpmatriser.

Projektledare: Subhrakanti Dey

Projektdeltagare: Anders Ahlén

Bidragsperiod:2024-2027

Projekt-ID: 2023-04232_VR

Mer information om projektet i Swecris databas

Harvestingbaserad kommunikation för trådlösa reglersystem

Projektet handlar om harvestingbaserad kommunikation för distribuerade trådlösa reglersystem med fokus på industriella processer och då speciellt sådana som är vanliga inom processindustrin.Dessa system är idag trådbundna och involverar inte sällan tusentals sensorer och aktuatorer organiserade i återkopplingsloopar.

Projektledare: Anders Ahlén

Projektdeltagare: Subhrakanti Dey, Tomas Olofsson

Bidragsperiod: 2018-2021

Projekt-ID: 2017-04186_VR

Mer information om projektet i Swecris databas

Säker och självförsörjande nätverksreglering för cyberfysiska system

Den starka utvecklingen inom inbäddade system har skapat små beräkningsefffektiva enheter som numera används i en mängd olika tillämpningar. När denna typ av enheter kopplas ihop i nätverk via trådad- eller trådlös kommunikation med syfte att påverka omgivningen, t ex genom att styra temperaturen i en byggnad eller olika fysikaliska storheter i en industriell process, så får man något som idag populärt kallas för "Cyber Physical Systems" (CPS).

I detta projektförslag kommer vi att studera två nyckelområden nämligen: (i) Utveckling av metoder för att garantera säkerhet för CPS via stokastisk spelteori, speciellt avseende säkerhet i det fysiska kommunikationslagret samt utveckling av signalbehandlingsmetoder för säkerställande av konfidentialitet (ii) Utveckling av optimala metoder för energihantering baserat på resursallokeringsalgoritmer för stora trådlösa WSAN som integreras med metoder för energiskördning och trådlös energiöverföring.

Projektledare: Subhrakanti Dey

Projektdeltagare: Anders Ahlén

Bidragsperiod: 2018-2021

Projekt-ID: 2017-04053_VR

Mer information om projektet i Swecris databas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin