Kontakt

Ekonom: Caroline Lindström
Avdelningsföreståndare: Subhrakanti Dey
Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 UPPSALA
Postadress: Box 65, 751 03 UPPSALA

Vi finns på plan 3 i Hus 7 på Ångströmlaboratoriet.

Hitta till oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin