Om oss

Avdelningen för signaler och system grundades 1996 och bedriver forskning inom signalbehandling, reglerteknik, maskininlärning och trådlös kommunikation; allt från säkerhet för reglersystem, detektion, energiskördande trådlösa sensornät, fordonståg, audiosignalbehandling till 5G/6G kommunikation. Vi utbildar även inom flera av dessa områden.

Vår forskning finansieras mestadels av Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vinnova, Formas och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

På avdelningen för signaler och system (SOS) har vi varit en del av den otroligt spännande utvecklingen av elektronik sedan länge, först som en gruppering under avdelningen för fasta tillståndets elektronik (FTE). Förste innehavare av lärostolen för disciplinen fasta tillståndets elektronik var Per-Arne Tove, som började som laborator i elektronik 1958. Längre fram omvandlades denna befattning till en professur. Prof. Tove avled 1988, innan han uppnått pensionsåldern. I samband med prövningen av professuren ändrades den till elektronik, särskilt process- och komponentteknologi. Innehavare blev Sören Berg.

Sören. Berg, professor 1990–2008, blev vid sitt tillträde som professor ansvarig för en avdelning med två grupperingar, en som arbetade med fasta tillståndets elektronik och en som arbetade med kretselektronik. Kretselektronikgrupperingen skötte avdelningens stora grundutbildning som omfattade kretselektronik, signalanalys, elektrisk mätteknik, digital kommunikation och oförstörande materialprovning. Då verksamheten inom elektronikavdelningen bestod av två disparata delar under väldigt snabb utveckling och att Sören Berg önskade fokusera på fasta tillståndets elektronik beslutade den Teknisk naturvetenskapliga fakulteten att dela verksamheten och inrätta en lärostolsprofessur i signalbehandling med ansvar för kretselektronikgrupperingen. Anders Ahlén blev den första innehavaren av professuren i signalbehandling och vid tillträdet 1996-07-01 formades avdelningen för Signaler och system. Sedan delades avdelningen i två: Fasta tillståndets elektronik och med var sin professur.

Anders Ahlén innehade professuren till och med 2022-05-14 och var fram till denna tidpunkt, avdelningsföreståndare, programansvarig för forskningsprogrammet signaler och system samt forskarutbildningsansvarig professor (FUAP) för forskarutbildningsämnena signalbehandling och reglerteknik, vilka sedermera döpes om till elektroteknik med inriktning mot signalbehandling och elektroteknik med inriktning mot reglerteknik.

Subhrakanti Dey tillträdde 2022-05-15 som den andra innehavaren av professuren i signalbehandling, med ansvar som avdelningsföreståndare, programansvarig och FUAP.

Referenser

Jöran Rehn. (1997) Nya professorer: installationer våren 1997. Acta Unversitatis Upsaliensis.

Per Ström. (2010). Nya professorer: installationer hösten 2010. Acta Unversitatis Upsaliensis.

Sammanfattning

  • Per-Arne Tove, 1958-1988, Elektronik

Tillträdde 1958 som laborator (äldre svensk titel för forskare med tjänsteställning närmast under professor)

  • Sören Berg, 1990-2008, Elektronik, ssk process- och komponentteknologi

1996 delades Sören Bergs program och ett nytt forskningsprogram, Signaler och system grundades.

  • Anders Ahlén, 1996-2022, Signaler och system
  • Subhrakanti Dey, 2023-idag, Signaler och system

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin