Forskarutbildning

Vill du vara med och utveckla tekniska idéer och lösningar på framtidens energi- och hälsoutmaningar? Bli doktorand hos oss!

Som doktorand bidrar du till universitetets forskning och är en av framtidens nyckelpersoner. Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Vid vår institution finns över 70 doktorander och vi har ett stort doktorandnätverk med en god gemenskap.

Alla våra lediga doktorandplatser annonseras via universitetet, men intresserade kandidater är också välkommen att kontakta forskarutbildningsansvarig professor för respektive forskarutbildningsämne.

Elektroteknik med inriktning mot nätverksbaserade inbyggda system

  • Forskarutbildningsansvarig professor: Thiemo Voigt

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot nätverksbaserade inbyggda system

Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik

  • Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot reglerteknik

Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

  • Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

  • Forskarutbildningsansvarig professor: Jan Isberg

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Teknisk fysik med inriktning mot elektronik

  • Forskarutbildningsansvarig professor: Shili Zhang
  • Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Zhen Zhang

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Ansökan

Du som efter behörighetsgranskningen och urvalsprocessen blivit uttagen till utbildning på forskarnivå ska därefter ansöka om antagning. Detta görs på särskild blankett – Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå – direkt till den institution som ansvarar för utbildningen. Prefekten ansvarar för att fylla i blanketten Försättsblad.

Antagning

Doktorander antas normalt av prefekten vid den institution som ansvarar för ämne/inriktning. Doktorander med annan finansiering än heltidsanställning som doktorand vid Uppsala universitet, till exempel industridoktorander, stipendiater, doktorander anställda vid annat lärosäte, deltidsdoktorander och licentiander antas av fakultetsnämndens arbetsutskott, efter beredning av forskarutbildningsnämnden. I samband med antagningen ska en individuell studieplan upprättas.

Forskarstudier får ej påbörjas före formell antagning. Så kallade skuggdoktorander är inte tillåtna.

Forskarutbildningskurser för dig som redan är doktorand

Vid institutionen ger vi flera doktorandkurser för dig som redan är doktorand och vill fördjupa dina kunskaper vidare.

Se våra doktorandkurser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin