Jan Isberg

Professor i elektricitetslära vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 21
E-post:
jan.isberg@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
ORCID:
0000-0003-2197-5352

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Patent

Jan Isberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin