33.2.3 Elektricitetslära

Del av Institutionen för elektroteknik

Ekonom: Anders Malmgren och Caroline Lindström

Avdelningsföreståndare: Karin Thomas

Programansvarig professor: Mats Leijon

Forskarutbildningsansvarig professor: Jan Isberg

Fax:
018-471 58 10
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://elektroteknik.uu.se/
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin