Mats Leijon

Professor i elektricitetslära vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 08
Mobiltelefon:
070-425 09 23
E-post:
mats.leijon@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
TeknDr

Kort presentation

Professor vid Uppsala Universitet

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Patent

Mats Leijon

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin