Cecilia Boström

Universitetslektor , docent vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 55
Mobiltelefon:
073-469 74 33
E-post:
cecilia.bostrom@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Prefekt vid Institutionen för elektroteknik; Administration och service

Telefon:
018-471 58 55
Mobiltelefon:
073-469 74 33
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som Universitetslektor vid avdelningen för elektricitetslära. Mitt huvudforskningsområde är att studera elsystem för olika tillämpningar. Målet med min forskning är att den ska leda till att en väsentlig del av världens framtida energiförsörjning ska komma från förnybara energikällor och att säkerställa ett tillförlitligt framtida elsystem.

Nyckelord

  • distributionsnätsstudier
  • elnät
  • elsystem
  • förnybarenergi
  • kraftelektronik
  • marinenergi
  • vågkraft

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Patent

Cecilia Boström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin