Jennifer Leijon

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
072-252 92 12
E-post:
jennifer.leijon@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Elektrifiering i samhället. Laddningsstrategier för elfordon och batteriåldring (LIEB-projekt), eldrivna flygplan och flygplatser (projekt: iFED, YourFlight, TAKEOFF), laddning av elektriska lastbilar inom skogsindustrin (TREE), V2G för nordiska länder (Best4Grid, startar snart). Tidigare: Temaforskare i Swedish Electromobility Center ("Data exchange between vehicle and power system for optimal charging "), elflyg (RES-Flyg), försvar av doktorsavhandling år 2020 om vågkraftsdriven avsaltning.

Nyckelord

 • charging infrastructure
 • charging strategies
 • desalination
 • electric aircraft
 • electric aviation
 • electric grid
 • electric vehicle
 • electrification
 • electromobility
 • freshwater
 • förnybarenergi
 • marinenergi
 • sustainable development
 • v2g
 • vågkraft
 • water
 • wave energy converter

Media

Livet efter examen – vad händer efter F-programmet?

Om vad som kan hända efter teknisk fysik-studier som doktorand.

https://www.youtube.com/watch?v=WANrrSPbZLg&t=2s

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Rapporter

Jennifer Leijon

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin