Mikael Bergkvist

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 77
Mobiltelefon:
070-167 91 08
E-post:
mikael.bergkvist@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Rapporter

Övrigt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin