Valeria Castellucci

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 72 56
Mobiltelefon:
070-029 76 25
E-post:
valeria.castellucci@uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin