Dana Salar

Forskningsassistent vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 34 96
Mobiltelefon:
070-407 36 00
E-post:
dana.salar@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin