Malin Göteman

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 75
E-post:
malin.goteman@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent i teknisk fysik m intriktn mot elektricitetslära

Kort presentation

Malin Göteman är lektor vid Institutionen för Elektroteknik, Uppsala universitet. Hennes forskningsområde är havsbaserade förnybara energisystem, med fokus på att modellera och optimera storskaliga vågkraftsparker, och på havsbaserade förnybara energisystems motståndskraft inför extremväder. Hon är biträdande föreståndare för Centrum för naturkatastroflära (CNDS), Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, socioteknisk sårbarhet och extremhändelser.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Malin Göteman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin