Bo Hernnäs

Adjungerad professor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

E-post:
bo.hernnas@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
FK, doktorandtj.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin