Jan Sundberg

Professor i elektricitetslära, ssk ekologiska aspekter vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
070-425 09 88
E-post:
jan.sundberg@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin